21-06-2020 Repræsentantskabsmøde

Enhedslisten, Region Midtjylland afholder ordinær repræsentantskabsmøde søndag den 21. juni kl. 10:00 – 16:00 i Medborgerhuset Lunden, Vestergade 74, Silkeborg
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Regionsbestyrelsens beretning
 5. Regionsmedlemmers beretning
 6. Arbejdsplan
 7. Vedtægter
 8. Indkomne forslag – herunder fastsættelse af bestyrelsens størrelse
 9. Kassererens beretning/regnskab for regnskabsåret 01.01 – 31.12
 10. Retningslinjer for afholdelse af kandidatvalg til Regionrådsvalg 2021
 11. Valg af bestyrelse
 12. Valg til baggrundsgruppen
 13. Valg af revisor
 14. Evt.
Ifølge vedtægterne har alle afdelinger ret til en delegeret samt yderligere en delegeret for hver påbegyndte 50 medlemmer.
Navne på delegerede meddeles til regionsbestyrelsen inden søndag den 14. juni. Navne og e-mail på delegere sendes til thoremil@thoremil.dk.
Ligeledes skal indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 14. juni.