26-09-2019 Møde for årsmødedelegerede fra Østjyllands Storkreds

Torsdag den 26. september kl. 19.00 hos 3F, Villavej 4, Skanderborg.

Program:

  • Globaliseringsprogrammet præsenteret ved to oplægsholdere og debatteret, i alt 45 min.
  • Forslag til storkredsens repræsentant til årsmødets kandidatudvalg. Skriftlig afstemning.