Arbejdsmiljøsag i Region Midtjylland

Spørgsmål til Anders Kühnau, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vedr. arbejdsmiljøsag i Region Midtjylland.

I dagens medieovervågning af 18.3-21 fremgår at en social- og sundhedsassistent, ansat i Region Midtjylland vinder en historisk sag om mobning på jobbet. At region Midtjylland er dømt en erstatning på 2.3 millioner i erstatning. En arbejdsskade der har kostet den skadeslidte 95 % af hendes arbejdsevne. Det er en sag, der gør indtryk

I Region Midt har vi jo i forskellige politikker som bl. a omhandler arbejdsmiljøet i regionen. Sundheds – og hospital beskriver Region Midtjylland som arbejdsplads. Det fremgår også at indgående MED – aftale. Ikke mindst ledelsen har en vigtig rolle i at sikre et ordentligt arbejdsmiljø på regionen arbejdspladser.

Det fremgår af medieovervågningen at Region Midtjylland har valgt at anke sagen.

Enhedslisten vil gerne på kommende forretningsmøde have en redegørelse ang. sagen og samtidig anmode om en skriftlige redegørelse for aktuelle arbejdsmiljøsag og sagens akter.

Med venlig hilsen

Else Kayser.
Enhedslisten,
Region Midtjylland.