Budget 2020 for Region Midtjylland

Bedre vilkår for patienter, personale og grøn omstilling
Enhedslisten er med i budgetforliget i Region Midtjylland, der afsætter penge til flere områder,
som er afgørende vigtige for os: Penge til hospitalerne til genopretning, bl.a. mere personale på
belastede afdelinger, ikke mindst Aarhus Universitets Hospital, samt fokus på uddannelse og faglig
udvikling af personalet, samt en mere målrettet indsats til gavn for grøn omstilling.

Flere penge til hospitalerne
Vi har længe kæmpet hårdt for, at Aarhus Universitets Hospital skal sikres økonomisk, bl.a. i Folketingsvalgkampen, hvor vi fik det sat på dagsordenen. Der er kommet 100 mio. kr. fra staten, og med
budgetforliget har hospitalet fået 214 mio. kr. mere, sådan at det ikke lades i stikken. Det er uhyre
vigtigt for hospitalsvæsenet i hele regionen og ikke mindst for patienterne og personalet.
Der er desuden penge til alle hospitalerne, endda ekstra til Randers og Horsens, da de har været
særligt hårdt ramt. Det gode er, at hospitalerne selv kan bestemme, hvordan de vil bruge pengene. Vi
fortsætter udviklingen med at ligestille psykiatrien med de somatiske hospitaler. Og så er der penge til
et nyt hospitalsvaskeri og apotek, samt til de lokale sundhedshuse tæt på patienterne.
Det er alt sammen gode ting, vi er glade for, er med i budgettet. Men fremadrettet skal der stadigvæk
flere penge til at sikre fremtidens sundhedsvæsen, med de opgaver der skal løses, som følge af den
demografiske udvikling herunder stigende medicinudgifter.

Fokus på personalet
Det er overmåde vigtigt, at vi også fremover kan fastholde og rekruttere det nødvendige personale.
Derfor skal hospitalsafdelingerne have de nødvendige ressourcer til introduktion, uddannelse og faglig
udvikling. Vi har foreslået og fået med, at dette undersøges, så vi kan sætte ind på den rigtige måde.
”Vi har ved forhandlingerne fået sat meget mere fokus på personale og arbejdsmiljø især mht. at de
nyuddannede får en god start. Det er så vigtigt, at vi fastholder de gode arbejdspladser og
uddannelsessteder med høj faglighed og godt arbejdsmiljø,” siger Else Kayser.
I forbindelse med dette har vi foreslået en årlig pris for regionens bedste arbejdsplads, hvilket et
kommende udvalg vil arbejde med.

Bedre vilkår for patienter, personale og grøn omstilling
Enhedslisten er med i budgetforliget i Region Midtjylland, der afsætter penge til flere områder,
som er afgørende vigtige for os: Penge til hospitalerne til genopretning, bl.a. mere personale på
belastede afdelinger, ikke mindst Aarhus Universitets Hospital, samt fokus på uddannelse og faglig
udvikling af personalet, samt en mere målrettet indsats til gavn for grøn omstilling.
Flere penge til hospitalerne
Vi har længe kæmpet hårdt for, at Aarhus Universitets Hospital skal sikres økonomisk, bl.a. i Folketingsvalgkampen, hvor vi fik det sat på dagsordenen. Der er kommet 100 mio. kr. fra staten, og med
budgetforliget har hospitalet fået 214 mio. kr. mere, sådan at det ikke lades i stikken. Det er uhyre
vigtigt for hospitalsvæsenet i hele regionen og ikke mindst for patienterne og personalet.
Der er desuden penge til alle hospitalerne, endda ekstra til Randers og Horsens, da de har været
særligt hårdt ramt. Det gode er, at hospitalerne selv kan bestemme, hvordan de vil bruge pengene. Vi
fortsætter udviklingen med at ligestille psykiatrien med de somatiske hospitaler. Og så er der penge til
et nyt hospitalsvaskeri og apotek, samt til de lokale sundhedshuse tæt på patienterne.
Det er alt sammen gode ting, vi er glade for, er med i budgettet. Men fremadrettet skal der stadigvæk
flere penge til at sikre fremtidens sundhedsvæsen, med de opgaver der skal løses, som følge af den
demografiske udvikling herunder stigende medicinudgifter.
Fokus på personalet
Det er overmåde vigtigt, at vi også fremover kan fastholde og rekruttere det nødvendige personale.
Derfor skal hospitalsafdelingerne have de nødvendige ressourcer til introduktion, uddannelse og faglig
udvikling. Vi har foreslået og fået med, at dette undersøges, så vi kan sætte ind på den rigtige måde.
”Vi har ved forhandlingerne fået sat meget mere fokus på personale og arbejdsmiljø især mht. at de
nyuddannede får en god start. Det er så vigtigt, at vi fastholder de gode arbejdspladser og
uddannelsessteder med høj faglighed og godt arbejdsmiljø,” siger Else Kayser.
I forbindelse med dette har vi foreslået en årlig pris for regionens bedste arbejdsplads, hvilket et
kommende udvalg vil arbejde med.

Grøn omstilling
”Det er meget glædeligt, at et samlet regionsråd bakker op om FN’s mål og regeringens målsætning
om 70 pct. reduktion af CO2 udledning i 2030. Det haft vi prioriteret højt at få med i forliget, så det er
super godt for miljøet og den grønne omstilling, at det er lykkedes,” siger Signe Lund Jensen.
Det betyder fokus på bæredygtige indkøb og bæredygtig mobilitet bl.a. i den kollektive trafik. Vi skal
også væk fra det kæmpe store forbrug af plastickopper, bestik og den slags på hospitalerne, så det
erstattes af biologisk nedbrydeligt materiale eller af porcelænskopper. Det har vi foreslået, og det kan
vi få gennemført, med vedtagelsen om, at regionen skal gå forrest for at gennemføre FN’s verdensmål.
Vi vil arbejde for, at man på hospitalerne ansætter ansvarlige til at arbejde med FN´s klimamål, så disse
kan blive omsat til konkrete initiativer med vand, varme og energi samt genanvendelse af materialer.
For grøn omstilling skal gøres nærværende og til at handle på.
”Det er meget glædeligt, at et samlet regionsråd bakker op om FN’s mål og regeringens målsætning
om 70 pct. reduktion af CO2 udledning i 2030. Det haft vi prioriteret højt at få med i forliget, så det er
super godt for miljøet og den grønne omstilling, at det er lykkedes,” siger Signe Lund Jensen.
Det betyder fokus på bæredygtige indkøb og bæredygtig mobilitet bl.a. i den kollektive trafik. Vi skal
også væk fra det kæmpe store forbrug af plastickopper, bestik og den slags på hospitalerne, så det
erstattes af biologisk nedbrydeligt materiale eller af porcelænskopper. Det har vi foreslået, og det kan
vi få gennemført, med vedtagelsen om, at regionen skal gå forrest for at gennemføre FN’s verdensmål.
Vi vil arbejde for, at man på hospitalerne ansætter ansvarlige til at arbejde med FN´s klimamål, så disse
kan blive omsat til konkrete initiativer med vand, varme og energi samt genanvendelse af materialer.
For grøn omstilling skal gøres nærværende og til at handle på.

Se budgetforslag fra Enhedslisten- klik her!

Se det endelige Budget 2020 For Region Midtjylland- klik her!