Budget 2022 for Region Midtjylland

Et regionsbudget, der sikrer, at vi holder skindet på næsen.
Enhedslisten er gået med i året budgetforlig.
Med forliget sikrer vi,  at der flyttes penge ud til de enkelte arbejdspladser for at sikre grundlag for rum til uddannelse og faglig kompetenceudvikling. Dette med henblik på at kunne fastholde og rekruttere fremtidig ansatte til regionens hospitaler.
I budgetforliget sættes der fokus på anvendelse af teknologi som en del af fremtidens sundhedsvæsen i patientens interesse og for at lette arbejdsgangene i hverdag.
Med vores deltagelse i budgetforliget er vi med til, at vi får et yderligere fokus på at sidestille psykiatrien med det øvrige sundhedsvæsen samt etablering af et udsatteråd. Vi sætter meget pris på, at indsatsen for at forebygge dødeligheden for borgere med psykiske sygdomme styrkes.
Med forliget er der prioriteret en forbedring i vilkårene på fødselsområdet samt en styrkelse af indsatsen for den oversete patientgruppe med svære funktionelle lidelser.
I budgetforliget sikres ressourcer til fysisk forbedring af de medicinske patientvilkår på Silkeborg sygehus i form af en tilbygning til de medicinske afdelinger.
Vi ser også med tilfredshed på, at der sættes fokus på undersøgelse af den øgede kræftforekomst i Thyborøn-Harboøre.

Se Else Kaysers tale ved 2. budgetbehandling – klik her!

Se det endelige Budget 2022 For Region Midtjylland- klik her!