Budgetforhandlinger – Læserbrev 2/9 – 2019

Håb for alle gode kræfter!

Sundhedsøkonomer har længe beskrevet, at det offentlige sundhedsvæsen gennem de seneste mere end 10 år har været økonomisk underprioriteret. Konsekvenserne heraf har været, at de ansatte på hospitalerne i dag varetager arbejdsopgaver på 40 min. som de i 2005 havde 60 min. til. Reaktionen på denne forøgede belastning har været, at personalegrupper har skiftet ”græsgange” i håb om at finde bedre arbejdsmiljø andre steder. Specielt er personalet rejst fra operationsafdelinger og bedøvelsesafdelinger, hvilket har medført, at operationskapaciteten er blevet stærkt reduceret. I konsekvens heraf er patienterne blevet flyttet til privathospitaler, hvor regningen er blevet betalt af de offentlige hospitaler.

Op til det seneste folketingsvalg, blev der fra alle partier ikke sparet på løfterne om at forbedre forholdene i sundhedsvæsenet, og dette blev også tilkendegivet fra mit eget parti. Det fælles udgangspunkt har været, at det nu var der tid til en kursændring og en omfordeling af vores fælles skabte samfundsmidler til gavn for hele fællesskabet. For Århus universitetshospital var der faktisk også et tydeligt politisk flertal for at finde en fremtidssikret løsning for vilkårene.

Jeg ved godt, at det ikke er alt det, der bliver sagt i en valgkamp, som også kommer igennem efter valget. Men jeg havde nok egentlig forventet, at forårets mange diskussioner om det voldsomme pres på det offentlige sundhedsvæsen på en eller anden måde ville være kommet tydeligere frem i oplæggene til forhandlingerne mellem den nyvalgte regering og Danske Regioner. Forventningerne er store til det nye systemskifte. Og det er med god grund, fordi der er behov for et løft af vores fælles sundhedsvæsen. Forhandlingerne om næste år budgetter til hospitalerne er nu i fuld gang. Det er vigtigt, at de eksisterende problemer bliver taget alvorligt, og forhandlingsresultatet mellem parterne i det mindste vil vise en ny retning til løsning af de nuværende driftsforhold på de offentlige hospitaler.

Behovet for forbedringer ses tydeligt i de mange læserbreve og de fælles udtalelser fra organisations- og tillidsrepræsentanter på vores hospitaler. Uden dette løft svigtes personalet, der allerede har givet sig fuldt ud for at få tingene til at hænge sammen. Mit håb er, at mange gode kræfter vil påvirke forhandlingernes afslutning, så tingene ikke fortsætter, som de plejer. Resultatet skal skabe forventninger og give håb for de ansatte om, at der fremover sikres et ordentligt arbejdsmiljø, der kan sikre gode rammer for en høj faglighed i opgavevaretagelse.

Else Kayser
Regionsrådsmedlem
Enhedslisten, Region Midtjylland