Byrådsmedlemmer

Dine lokale byrådsmedlemmer


Århus Kommune

Solveig Munk
Medlem af Teknisk udvalg

 

Viborg Kommune

Aksel Rosager Johansen
Medlem af Teknisk udvalg

 

Favrskov Kommune

Thake Fogh Cordt
Medlem af Plan- og Landdistriktsudvalget
LAG Randers-Favrskov

 

Randers Kommune

Frida Valbjørn Christensen
Medlem af Miljø og teknikudvalget
Medlem af Socialudvalget

 

Skanderborg Kommune

Peter Kjær
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Medlem af Klima-, Miljø-, og Planudvalget

 

Horsens Kommune

Lisbeth Torfing
Formand for Skole, Unge og Uddannelsesudvalget
Medlem af Bæredygtigheds-, Natur, og Klimaudvalget
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Medlem af Ældre- og Handicapudvalget
Medlem af udvalget vedr. Udsatte Boligområder og Parallelsamfund

 

Norddjurs Kommune

Ulf Harbo
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Medlem af Bevilligesnævnet
Medlem af Aqua A/S
Medlem af Valgbestyrelsen til Kommunalvalg
Medlem af Djurslands Udviklingsråd

 

Syddjurs Kommune

Jesper Yde Knudsen
Medlem af Familie-, Børne og Læringsudvalget
Medlem af Økonomiudvalget

Mohammed Steitan
Medlem af Natur-, Teknik- og Miljøudvalget

 

Odder Kommune

Ditte- Marie Thejsen
Viceborgmester
Forperson for udvalget for Børn og Skole
Medlem af udvalget for Økonomi og Erhverv

Leif Gjørtz Christensen
Medlem af udvalget for Klima og Plan
Medlem af udvalget for Sundhed og Voksne

 

Silkeborg Kommune

Peter Sig Kristensen

Signe Haahr Lindegaard