I sundhedsvæsenet løses problemerne gennem tilstrækkelige ressourcer, demokrati og samskabelse, og ikke gennem strukturændringer og nedlæggelse af regionerne.

Mange ventede spændt på statsministerens nytårstale, ovenpå dronningens nytårstale, hvor hun klogt kom ind på, at vores fælles styrke næres