Debatmøde i 3F Randers. NEJ til social dumping!

Stor glæde over at 3F i Randers bruger valget til at få sat fokus på byggepladsernes svøbe om, hvordan der sker fyldest af indgående arbejdsklausuler og kædeansvar i forbindelse med regionalt og kommunalt byggeri eller når opgaver udliciter.

Der er udfordringer i at sikre relevante lærlingepladser under kyndig vejledning med dansktalende håndværkere og uddannelsesvejledere.

Der er udforinger i spørgsmålet om sikkerhed på arbejdspladserne, når der er overtal af udenlands arbejdskraft, som ikke er oplært og opdraget i anvendelse og overholdelse af gældende sikkerhedsregler.

Der er udfordringer i  spørgsmålet om stigende etablering af udenlandske enkeltmandsfirmaer, som støt og roligt undergraver indgående overenskomster for byggefagene herunder fagenes mindsteløn og kontrollen heraf.