Det vil vi

Et retfærdigt og bæredygtigt Midtjylland for alle

Hver dag arbejder vi i Enhedslisten for, at Region Midtjylland udvikles til et sammenhængende fællesskab, hvor der er plads til alle og lige muligheder for alle. Vi er på vej, men vi er ikke i mål endnu. Herunder kan du læse mere om hvad vi vil, og hvad vi arbejder for hver dag i Regionsrådet i Region Midtjylland.

Vi vil sætte fokus på lighed frem for ulighed i sundhedsvæsenet, ved blandt andet at arbejde for opsøgende indsatser for socialt udsatte og hjemløse samt øget fokus på livsvilkår for ufaglærte og kortuddannede. Vi arbejder for et sammenhængende og nært sundhedsvæsen, samtidig med at vi ønsker at fastholde et sundhedsvæsen på forskningsmæssigt internationalt niveau.Vi vil fortsat arbejde for bedre arbejdsvilkår for ansatte i sundhedssektoren, men henblik på fastholdelse og rekruttering.

Vi ønsker at udbygge samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland, og herigennem også et øget fokus på forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Der skal arbejdes for at psykiatrien skal udvikles og prioriteres, herunder unges mentale sundhed. Vi vil have mere normkritisk tænkning i sundhedssystemet, og flere sundhedstilbud til minoritetsgrupper, herunder LGBT+-personer. Vi vil indtænke indvandrermedicinske tilbud i regionen, og vi vil sætte fokus på psykiatriske tilbud til pårørende.

Alt arbejde i Region Midtjylland skal tænkes bæredygtigt – og der skal fart på den grønne omstilling.Vi skal turde tænke i nye baner – innovativt og kreativt – og vi skal udvikle os sammen med mere borgerinddragelse.

Her kan du møde Regionsrådsmedlemmerne for Enhedslisten i Region Midtjylland