Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Enhedslisten Midtjylland skal vedtage regionspolitisk program og vælge regionsrådskandidater

rep1

Der indkaldes hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 29. januar kl. 10 – 17. i Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.

Dagsorden:

  1. Enhedslistens udfordringer frem mod kommende kommunal- og regionsvalg. Indledning ved MF Jakob Sølvhøj
  2. Behandling af det regionale valgprogram 2018-21. Fremlæggelse ved Lene Fruelund og Henrik Quist.
    – Herunder diskussion af, hvordan vi udbreder kendskabet til Enhedslistens regionspolitik.
  3. Valg og prioritering af spidskandidater til regionsrådsvalget med udgangspunkt i urafstemningsresultatet.
  4. Køreplan for kommende kommunal- og regionsvalg.
    – Hvordan får Enhedslisten regionsvalget på dagsordenen?
    – Hvad har afdelingerne af planer frem mod valget? Ideudveksling og diskussion.

Repræsentantskabsmødet er en delegeretforsamling, hvor kun afdelingernes delegerede har stemmeret. Antallet af delegerede udregnes således:
Alle afdelinger har én delegeret plus yderligere en delegeret for hver påbegyndte 50 medlemmer.

Forslaget til valgprogram bliver udsendt 14 dage før repræsentantskabsmødet. Resultatet af den vejledende urafstemning, der bliver afholdt fra 2. januar til 16. januar vil også blive udsendt inden repræsentantskabsmødet.

Medlemmer opfordres til sende eventuelle ændringsforslag til kontaktperson Mikael Hasle inden repræsentantskabsmødet så de kan ligge skriftligt til de øvrige delegerede.

Varme efterårshilsner
Bestyrelsen i Enhedslisten Region Midtjylland