Else Kaysers tale ved 2. budgetbehandling i Region Midtjylland

Et regionsbudget, der sikrer, at vi holder skindet på næsen, men uden ansigtsløftning.

Enhedslisten er gået med i årets budgetforlig forlig, om end det ud fra givne rammer er et stramt budget, hvor vi kun lige holder skindet på næsen, men uden en ansigtsløftning. Men det giver retning og det er væsentligt, ikke mindst i aktuelle situation, hvor hele væsenet er under pres.

Det bliver fremtidens udfordring, hvis vi skal kunne indfri intentioner i vores mange fine strategiplaner, eks. sundheds- og hospitalsplan, vores bæredygtighedsstragi, plan for Århus universitetshospital og vores gode intentioner om at sikre den gode arbejdsplads, som grundlag for at kunne fastholde og rekruttere til regionen, for nu at nævne nogle områder, der påberåber opmærksomhed.

Næste træk starter jo allerede ved dette års finanslovsforhandlinger og næste års forhandlinger mellem DR og regeringen.

I alle referaterne fra de mange HMUer står at arbejdspresset er stor og de taler deres klare sprog. De ansatte mærker stadig konsekvenserne af mange års produktivitetsstigninger fra 1999 og frem til 20017. Den næste svøbe kan meget vel blive teknologibidraget, velvidende at vi hele tiden må holde innovation for øje.

I vores fælles budgetforlig har vi indskrevet, at der løbes alt for stærkt på de fleste af vores arbejdspladser sammenholdt med et fremtidig øget pres med flere syge og flere ældre syge.

Men et er at erkende, et andet er at forandre og forbedre.

Det bliver morgendagens udfordring og hvor vi må indbyde til tango med de ansatte og deres faglige organisationer om fremtidig løsninger. Uden dem ingen løsninger. Det viser aktuelle situation: Derfor er det godt at Anders Kuhnau sender nogle nye signaler og indbyder til dans.

Derfor havde vi fra Enhedslisten da også som 1. prioritet i budgettet at sikre at flest mulige budgetmidler kom tilbage til arbejdspladserne, således de tidlige lagte trædesten fra tidligere år kan gøres bredere. At det bidrager til sikring af de demografiske udfordringer.

Med forliget sikrer vi, at der flyttes penge ud til de enkelte arbejdspladser, håber vi at sikre grundlag for rum til uddannelse og faglig kompetenceudvikling. Dette med henblik på at kunne fastholde og rekruttere fremtidig ansatte til regionens hospitaler.

I budgetforliget sættes der fokus på anvendelse af teknologi og det såkaldte transformationsbegreb som en del af fremtidens sundhedsvæsens løsninger. Nu gør nye ord det ikke alene. Det afgørende er om det skaber nødvendige forandringer og det skaber værdi for patienten.

Vi værdsætter at der er kommet flere penge til psykiatrien, således vi fastholder målet og intensionerne om en fremtidig sidestilling mellem psykiatri og somatik. Det samme gælder indsatsen mod at overdødeligheden for borgere med psykisk lidelser. Vi er tilfredse med at der nu skal oprettes et udsatteråd, som er i fin tråd med vores demokratiprincipper.

Vedr. styrket indsats palliation og navigatorprojektet, så er det i fin tråd med de møder, som nogen af os har haft med repræsentanter for området og som signalerer at der lyttes til borgerne og organisationer.

Tilsvarende, at der sættes øget fokus på det området for borgere med svære funktionelle lidelser. Et forslag som nok kan tilskrives administrationspartiet. Et godt tiltag overfor en underprioriteret patientgruppe. Tak for indsparket.

Vedr. fertilitet, føtal- svanger – barselsområdet, ja så er det næsten som en pakkeløsning. Vi kan forhåbentlig med glæde se frem til et stigende antal fødsler med flest mulig raske børn og en god start på livet set i sammenhæng med den nye fødeplan. Området må følges i takt med fødetallet. Herefter overlader vi det til kommunerne at sikre de fornødne skoler – en såkaldt 7 års plan. Nu har vi advaret dem.

Et er at sikre en god start på livet, et andet er at sikre en god behandling eller en værdig afslutning når årene sætter ind og sygdommen tager til. Derfor ser vi med tilfredshed, at der som en del af vores mange strategiplaner skal arbejdes med det akutte og medicinske område i regi af hospitaler og sundhedshuse. Et udviklingsarbejde med inddragelse af borgerne eks. fra ældreråd og ældresag.

Vedr. området med styrket indsats i det nære sundhedsvæsen. Vi ser frem til, hvad der kommer fra Christiansborg, men vi ser med tilfredshed, hvordan vi lægger skinnerne for den kommende udvikling som et del af det sammenhængende sundhedsvæsen med udgående funktioner fra vores hospitaler.

Vedr. anlæg og byggeri.

Ja det er jo et område som alle gerne vil tage æren for. Æres den, der æres bær.

Jeg kan læse at Venstre og co. mener de er årsagen til de 55 millioner til Gødstrup. Det samme gælder for gavlbyggeriet. Jeg tror og ved at I ikke har patent herpå, men I har pressen. For mig er det vigtigste at vi alle bidrog til at få sikre disse beslutninger med henblik på at vise at vi har taget de ansatte og borgerne alvorligt. Jeg håber at borgerne i Silkeborg registrerer at vi lytter til dem.

Vedr. bæredygtighed og grøn omstilling og kollektiv trafik. Ja her kunne vi have ønsket at budgettet havde haft et større råderum, til at kunne indfri de mange visioner for området og hvor vi kunne sætte yderlige fut under den vedtagne bæredygtighedsstrategi. Igen kan vi sige at der er lagt nogle skinner for det videre arbejde. Øvelsen bliver at få turbo på området,såfrem skal vi indfri vores målsætninger for området.

Men med stor tilfredshed, kan vi nu konstatere at antallet af el busser begynder at tage til og at det er indtænkt som en del af udbudskravet. Også her er udfordringen at lytte til brugerne.

Tillykke til Flemming Knudsen for projektet med kultur og sundhedsinsatser. Vi må se at få rejse en harpe som symbol på resultatet.

Med de tilslutter vi os det samlede budget 2022 og håber det må bidrage til et lidt bedre sundhedsvæsen og en mere bæredygtig region.