En cocktail, der desværre fører til politikerlede

Else Kayser, Regionsrådsmedlem, Enhedslisten

En farlig cocktail af lokalpolitik, partipolitik, splittelse i partipolitik, spørgsmål om faglig korrekt behandlinger, kluntet ledelsesstil og begyndende valgkamp har præget situationen den seneste tid omkring Regionshospitalet Vest.

Dette har været krydret med udsagn om at regionsrådet vil lukke Silkeborg Sygehus, hvilket aldrig har været på tale, tværtimod.

Pressen, ikke mindst Midtjyllands avis, Viborg Stifts Folkeblad, Jyllands-Posten og Dagens Medicin, har den sidste måned været fyldt med spalter om en overlæge på Silkeborg hospital, der er fratrådt grundet i samarbejdsproblemer. Sagen er også iblandet en faglig sag om behandling af en patientgruppe med lavdosis CT scanning.

Desuden har 2 regionsmedlemmer fra Venstre, herunder den fratrådte overlæge, i pressen offentlig krævet såvel regionssygehusdirektøren og sygehusledelsen på Viborg regionshospital fyret.

Det er en dybt kompliceret sag med mange facetter. I Enhedslisten har vi valgt at holde os ude af spørgsmålet om fratrædelse. Det har vi overladt til Lægeforeningen og pågældende overlæge og dennes bisidder.

Jeg har udtalt mig kort til Jyllands-Posten om det principielle i sagen, nemlig spørgsmålet om krav til korrekthed i behandling, spørgsmålet om overholdelse af spilleregler i forskningsmæssig henseende, anmeldelse af forskningstiltag og overholdelse af sundhedsstyrelsens retningslinjer for behandlinger.

Jeg har samtidigt udtrykt forståelse for personalets frustrationer. Jeg har som politiker undladt at udtale mig om personsager i pressen, hvad enten det omhandler fyringer af hospitalsdirektører, regionssygehusdirektør eller ledende overlæge.

Hele sagen klæder ikke sundhedsvæsenet, dets omdømme og ej heller det politiske arbejde. Det bidrager kun til politikerlede. Hvad angår omdømme, så er det jo glædeligt at Århus Universitetshospital, Viborg Regionshospital og Silkeborg hospital er udnævnt som henholdsvis bedste universitetshospital, bedste mellemstore hospital og bedste mindre hospital. Udnævnelser som ikke skyldes enkeltmandspræstationer, men faglige kollektiver.

Jeg har stor anerkendelse af den fratrådte overlæge som mangeårig leder. Men når Silkeborg hospital udnævnes som landets bedste mindre hospital så skyldes det selvfølgelig en samlet, fælles præstation fra personalet og ledere og ikke en enkelt mands præstation.

Hvad angår spørgsmålet om korrekt patientbehandling, har vi i Enhedslisten valgt at læne os op af retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, Rådet for patientsikkerhed og Danske Lunge Cancer Gruppe. Sagen er fagligt meget principielt og vi er i denne sag kun lægmænd, og må derfor tage vores afsæt i den største viden, den sikreste behandling. Man kan ikke som politiker eller ledende overlæge i Silkeborg sætte sig ud over Sundhedsstyrelsens retningslinjer for patientsikkerhed. Foreløbigt 93 patienter er efterfølgende indkaldt til yderligere udredning.

Det kan være, at den fratrådte overlæges tilgang på sigt vil vise sig at være berettiget. Vi ved det ikke!!!!. Det kræver, at der igangsættes og gennemføres reel forskning på området. Måske ændrer Sundhedsstyrelsen i fremtiden kurs, når og hvis der foreligger et nyt forskningsbaseret grundlag. Men den fratrådte overlæge har i dag ikke forskningsmæssig belæg for sine udsagn om CT-scanning ved lavdosis.

Efter at Kræftens Bekæmpelse ved direktør Jesper Fisker i første omgang støttede den fratrådte overlæge, oplever vi nu, at de har trukket “følehornene” tilbage, da de ikke kan stå inde for det forskningsmæssige.

Den fratrådte overlæge har sin forklaring af sagen, naturlig nok. Den fratrådte overlæge har påstået, at der var igangsat forskning på området. Det måtte han senere vedstå ikke var tilfældet. Der var end ikke anmeldt en forskningsprotokol. Det går ikke!!!

Jeg er af nogle blevet spurgt om, hvorfor vi ikke er gået sammen med Venstre for at få genansat pågældende overlæge? Men hvilket Venstre? Partiet Venstre er dybt splittede. Der er ordentlige og hæderlige og troværdige folk i Venstre, som vi sætter stor pris på og gerne samarbejder med i konkrete spørgsmål, når vi er enige i projektet.
De 2 regionsrådsmedlemmer fra Venstre har ikke et flertal bag sig i Venstre i denne principielle sag, så hvem skulle vi samarbejde med?

Samtidig er der ved at gå valgkamp i det. Som repræsentanter for Enhedslisten med afsæt i et socialistisk værdigrundlag skulle vi så vælge at spille sammen med Venstre, som bygger på et liberalisme værdigrundlag, i stedet for at forfølge vores socialistiske og demokratiske perspektiv?

Der er blevet spurgt i pressen om, hvornår regionsrådet endelig træder i karakter?

Et enigt regionsråd trådte i karakter, da den tidligere øverste regionsdirektør udviste en ledelsesstil, som ikke var foreneligt med ordentlige ledelsesmæssige principper. Et samlet personale ved et enigt øverste samarbejdsudvalg præsenterende knap 30.000 ansatte sagde fra. De udtrykte, at de ikke kunne komme igennem med deres synspunkter. De følte, at de ikke turde sige, hvad de mente. Det blev, og skal, tages alvorligt, ikke mindst hvis ytringsfriheden opleves under pres.
Regionsrådet trådte også i karakter, da hospitalsledelsen i den aktuelle situation klokkede i det, ved at udsende en pressemeddelelse. Det var dumt og det fik de at vide.

Tilsvarende synes jeg det er uacceptabelt, når regionspolitikere går ud i pressen med at ledere og andre ansatte skal fyres. Det er uordentligt og uden legitimitet!!

Jeg oplever som regionspolitiker, at denne sag søges styret af udefrakommende kræfter, godt iscenesat. I stedet for at bruge tillidsmandsinstitutionen og de faglige organisationer, så er der trukket jurister ind som talspersoner. Samtidig udtaler privat praktiserende speciallæger sig på de ansatte vegne under påskud af, at de ansatte ikke tør udtale sig.

Fra Enhedslisten har vi argumenteret og foreslået, at man i denne ”globale konflikt” skulle trække på konsulenter udefra for at genskabe arbejdsglæde og for at sikre et godt forskningsgrundlag. Det lykkes faktisk at skabe samling i regionsrådets forretningsudvalg for vores synspunkter.

Dette er baggrunden for at vi i Enhedslisten efter drøftelser i vores regionsbestyrelse og baggrundsgruppe har afstået os fra at deltage i den aktuelle mudderkastning i pressen.