En ringe tak til corona-heltene

Kommentar af Else Kayser, Regionsmedlem Enhedslisten

Sammenbrud eller pause. Sådan står de aktuelle forhandlingerne mellem regionerne og regeringen, hvor regeringen lægger op til en ringere aftale end sidste år. Det giver besparelser og kan betyde fyringer på hospitalerne, hvor personalet har været nogle af corona-krisens store helte. Det er sandelig en ringe tak for deres store indsats.

Den 28. maj sidste år slog ansatte og borgere ring om Århus Universitetshospital. Man ville have en ny politik for landets trængte hospitaler. Og det lykkedes da også at komme igennem med en historiske aftale mellem regionerne og regeringen, så et langt økonomisk efterslæb på landets hospitaler blev delvist afhjulpet.

Det gav for en stund ro og tiltro til fremtiden for de ansatte, og for os som borgere og patienter. En tro på velfærdssamfundets fremtid.

Her et år efter står vi med sammenbrud i forhandlingerne, der skyldes regeringens manglende lydhørhed for de faktiske vilkår i sundhedsvæsenet. Det sker i kølvandet af en uhyre høj indsats fra de ansatte i løsningen af de mange faglige og organisatoriske opgaver som følge af corona-krisen.

Danske Regioner har peget på, at der er behov for 2 milliarder. Det er med afsæt i flere ældre, stigende udgifter til medicin og nye behandlinger. Dertil kommer, at der skal ske en afvikling af ”puklen”, behandlinger som måttes udsættes pga. corona-situationen. Kort sagt: opgaverne stiger, og der er et misforhold mellem opgaver og budget.

Ved sin tiltræden sagde regeringen, at den vil arbejde for bedre velfærd. Derfor er det uforståeligt, at regeringen tilsyneladende lægger op til en aftale med regionerne, der er dårligere end sidste år, en aftale der kan ende med fyringer af ansatte, hvor der ikke er penge til grøn omstilling og hvor den kollektive trafik styrtbløder.

Ifølge OECD udgør danske sundhedsudgifter 7.6 pct. af BNP, et fald fra 7.8 pct. i 2018. Danmark har en stærk økonomi, siger finansminister Nicolaj Wammen. Så vis det i praksis!