Enhedslisten med i aftale om budget for 2021 i Region Midtjylland

Enhedslisten indgår i aftalen om Region Midtjyllands budget for 2021. Selvom der er tale om et snævert prioriteringsrum, mener vi, at det kommende års budget for Region Midtjylland på mange måder medvirker til at løse påtrængende problemer i regionen og på regionens arbejdspladser.

I aftalen om budget for 2021 skal særligt fremhæves, at der nu afsættes større beløb til regionens hospitaler og Psykiatrien i Midtjylland. Medlem af regionsrådet for Enhedslisten, Else Kayser, udtaler: ”Efter mange års besparelser er der nu tale om realvækst, således at der kan gennemføres forbedringer for borgere og medarbejdere.”

For Enhedslisten har det været vigtigt at sikre en bedre rekruttering og fastholdelse af personale i sundhedsvæsenet. Derfor er vi glade for, at der med aftalen bliver afsat midler til introduktionsforløb for nyansatte i medicinske afdelinger, akutafdelinger og i psykiatrien.

Enhedslisten arbejder generelt for en styrkelse af de nære sundhedstilbud. Vi hilser det derfor velkommen, at der nu er aftalt midler til at udvikle sundhedshusene i Midtjylland, så borgerne kommer til at opleve lettilgængelige og sammenhængende sundhedstilbud i det nære.

”Det er glædeligt at arbejdet fortsætter med grøn omstilling på regionens arbejdspladser”, udtaler medlem af regionsrådet for Enhedslisten, Henrik Qvist. Herudover er der som følge af den landsdækkende økonomiaftale afsat et betydeligt beløb til grønne anlægsinvesteringer.

Enhedslisten havde gerne set, at vi i Region Midtjylland også kunne afsætte midler til at gennemføre grøn politik på trafikområdet. Det har imidlertid ikke været muligt med den nuværende ramme, som den er fastsat i den landsdækkende økonomiaftale.

I Enhedslisten arbejder vi for at sikre mere lighed og ligestilling i sundhedsvæsenet. Derfor er det meget positivt, at brugerbetaling for forældre, som er medindlagt på børne- og fødeafdelinger nu afskaffes. Det vil fremme lighed, ligestilling, pårørendeinvolvering og en god start på livet for alle.

Se vores regionsrådsmedlemmer i Midtjylland, Else Kayser og Henrik Quist, uddybe i en video her.