Enhedslisten Midtjylland støtter sygeplejerskerne

Forståelse for sygeplejerskernes nej

Et klart flertal blandt sygeplejerskerne – 66,7% – har stemt nej til forslaget til ny overenskomst. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det i en periode fører til strejker og mindre personale, men det nu engang de midler, en fagforening har. Og regionerne er naturligvis forberedt på dette.

Else Kayser, regionsrådsmedlem for Enhedslisten i Region Midtjylland, udtaler:

“I Enhedslisten har vi fuld forståelse for utilfredsheden med de pressede arbejdsforhold og den manglende ligeløn. Det er for ringe, at der ikke kunne gives noget mere til de offentlige ansatte hverken ved overenskomstforhandlingerne eller ved økonomiaftalerne.

Mange års krav om årlige 2 % produktivitetsstigninger har sat sit præg på arbejdspladserne og arbejdsvilkårene, samtidig med, at de ansatte ikke føler sig lønmæssigt værdsatte.

Det er simpelthen på tide, at vi tager sygeplejerskerne og resten af sundhedspersonalet alvorligt, når de gang på gang beskriver dårlige arbejdsforhold og en løn, der på ingen måde svarer til deres uddannelsesniveau og det daglige faglige ansvar overfor borgere og patienter.

Nu vil vi følge udviklingen og håbe på bedre resultater for sygeplejerskerne og et opgør med den tjenestemandsreform fra 1969, som fastholder de kvindedominerede faggruppers ulige og dårlige lønindplacering.

Politikerne på Christiansborg må tage ansvaret og opgaven på sig og holde op med at gemme sig bag den danske model.”

Signe Lund Jensen, regionsrådsmedlem for Enhedslisten i Region Midtjylland, udtaler:

“Det er ingen hemmelighed, at vi i regionerne og kommunerne har problemer med at fastholde og rekruttere kompetent sundhedspersonale. Det problem løser vi kun ved at tilbyde meget bedre løn- og arbejdsvilkår på vores hospitaler. Det får vi ikke mulighed for i regionerne, hvis vi ikke gives en markant bedre økonomisk ramme fra staten.

Vi støtter selvfølgelig sygeplejerskernes kamp for bedre løn og forstår deres nej til at ville nøjes med en lønkomite. Det fører tankerne tilbage til den 8 ugers lange konflikt i 2008, som godt nok mundede ud i lønkommission, men som ikke førte til lønmæssige forbedringer. De har helt sikkert fortjent bedre efter mange års stigende arbejdspres og deres store indsats under coronakrisen.

Uden vores personale falder det hele sammen på hospitalerne. Så galt går det forhåbentlig ikke, når sygeplejerskerne går i strejke sidst på ugen. Men måske kan det være en øjenåbner og sætte fokus på bedre løn- og arbejdsvilkår.”