Bestyrelse

Bestyrelsen for Enhedslisten, Region Midtjylland, vælges på det årlige repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde den 19. juni 2022Medlemmer i Enhedslisten Midtjyllands bestyrelse

Christina Hedegaard Hansen, Horsens (kontaktperson i Østjyllands Storkreds)
Eva Hallgren, Holstebro-Struer-Lemvig (sekretær – kontaktperson i Vestjyllands Storkreds)
Thorvald Emil Jepsen, Horsens (kasserer)
Else Kayser, Aarhus Syd
Henrik Qvist, Skanderborg
Niels Peter Mortensen, Syddjurs
Ole Andersen, Silkeborg
Ejvind Clemmensen, Randers
Helle Nørgaard Lundsby, Skive
Christina Hedegaard Hansen, Horsens
Per Møller Jacobsen,Herning/Ikast-Brande
Rasmus Münster, Aarhus Vest

Suppleant til bestyrelsen

Frederik Overgaard, Viborg