Bestyrelsen

Enhedslisten Midtjyllands bestyrelse har disse medlemmer:

Thorvald Emil Jepsen  –  Horsens-Hedensted (kasserer – kontaktperson i Østjyllands Storkreds)
Eva Hallgren  –  Holstebro-Struer-Lemvig (sekretær – kontaktperson i Vestjyllands Storkreds)
Ole Andersen  –  Silkeborg
Else Kayser  –  Aarhus Syd
Rene Rafn  –  Aarhus Øst
Lars Dohn  –  Herning-Ikast-Brande
Sabrina Christiansen Broch  –  Herning-Ikast-Brande
Frederik Madsen  –  Holstebro-Struer-Lemvig
Ejvind Clemmensen  –  Randers
Niels Peter Mortensen  –  Syddjurs

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 17  i Solidaritetshuset, Fredensgade 20B, Silkeborg
Møderne afholdes følgende datoer 2. halvår 2020:  12/08,  07/09,  23/09,  28/10,  02/12