Bestyrelse

Bestyrelsen for Enhedslisten, Region Midtjylland, vælges på det årlige repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde den 19. juni 2022Medlemmer i Enhedslisten Midtjyllands bestyrelse

Thorvald Emil Jepsen, Horsens (kasserer – kontaktperson i Østjyllands Storkreds)
Eva Hallgren, Holstebro-Struer-Lemvig (sekretær – kontaktperson i Vestjyllands Storkreds)
Else Kayser, Aarhus Syd
Henrik Qvist, Skanderborg
Niels Peter Mortensen, Syddjurs
Ole Andersen, Silkeborg
Ejvind Clemmensen, Randers
Helle Nørgaard Lundsby, Skive
Grethe Fyrstenberg, Horsens
Lucasia Gregernsen, Aarhus Nord
Rasmus Münster, Aarhus Vest

Suppleanter til bestyrelsen

Rene Rafn, Aarhus Øst
Jesper Lundberg, Silkeborg
Frederik Madsen, Holstebro-Struer-Lemvig