Enhedslisten støtter de små samfund og en bæredygtig kollektiv trafik


Af Else Kayser, spidskandidat til regionsrådet

Regeringen taler med dobbelt tunge, når den påstår, at den vil støtte lokal- og yderområderne  gennem udflytning af statslige arbejdsplader.

Det seneste eksempel ser vi i det fremlagte forslag om at finde besparelser på det regionale udviklingsområde på 10 % over tre år, hvor besvarelserne skal findes på områder som den kollektive trafik og bekæmpelse af jordforurening.

Region Midtjylland har aktuelt sendt et forslag til høring ude i de 19 kommuner med konkrete forslag til reduktion af den busdrevne kollektiv trafik og som lægger op til forringlse af 29 lokale ruter Et udspil, som har fået mange borgere op af stolene og ud i aktivitet. Godt for det.

I stedet for endnu en gang  at pege på besparelser og den klassiske høring ude i kommunerne kunne man i stedet have lagt op til en debat om, hvordan vi gennem omlægning og nytænkning fik styrket den kollektive trafik. Man kunne aktivt lægge op til at inddrage lokalområderne i den debat og få taget nogle initiativer om, hvordan vi styrker sammenhængen mellem land og by.

Enhedslisten mener ikke, at man skal køre med busser med lavt passagertal – det er ressourcespild – men vi mener, at vi gennem nye tiltag må udvikle en flere målrettet og fleksibel kollektiv trakfik, som også tilgodeser lokalområderne. En bedre kobling mellem busdrift, togdrift og udvidet flextrafikdrift – måske understøttet af lokale delebilsordninger.

Hvis Region Midtjylland vil undgå at udvikle sig til en region udelukkende bestående at Århus og en række store og mellemstore provinsbyer, er det nødvendigt, at man sikrer en trakfikmæssig dækning af det lille lokalsamfund og landsbymiljøet.

Vi ved, at det er afgørende for, at unge kommer i gang med uddannelse, at de har gode, lette og billige adgange til kollektiv trafik. Alternativet er at forlade lokalområdet og søge ind til byerne. Vi ved, at ældre, der ikke er sikret adgang til kollektiv trakfikbetjening til daglige indkøb, besøg på apotek, posthus og lægebetjening, flytter fra det lille lokalsamfund.  Vi ved, at manglende kollektiv trafik til arbejdspladser betyder, at flere rykker over til privatbilismen eller vælger at flytte fra de små lokalsamfund.  Derfor er en god, billig og fleksibel kollektiv trafik afgørende for at sikre sammenhængskraften i vores samfund og for at understøtte en regionsudvikling, der bygger på mangfoldighed i  boformer, og som sikrer en kobling mellem bysamfund og små lokalsamfund.

I stedet for tilbagevendende besparelsesdiskussioner vil Enhedslisten en debat om, hvordan den kollektive trafik kunne bidrage til sammenhængskraften i vores samfund og sikre folk med færre ressourcer et bedre og mere fleksibelt tilbud.

Derfor er det meget positivt, hvordan borgere og lokale kræfter er gået ind i denne debat og ikke bare lader sig affinde med endnu en forringelse.

I stedet for besparelser  og øget bilisme må løsningen være at få udviklet en fleksibel, billig og effektiv kollektiv trafik, hvor vi knytter togdrift, busdrift, flextrafik, og delebilsordninger sammen i en helhed og hermed undestøtter sammenhængskraften i vores samfund i stedet for at afvikle den.

Enhedslisten ønsker, at kommunerne, Region Midtjylland og lokalbefolkningerne samarbejder om bæredygtige løsninger frem for endeløse, tilbagevendende besparelser og i samspil presser på for at få en bæredygtig  og sammenhængende kollektiv trafik.