Fælles obligatorisk tolkeuddannelse målrettet sundhedsvæsenet

Forslag om oprettelse af fælles obligatorisk tolkeuddannelse målrettet sundhedsvæsenet

Det danske samfund og sundhedsvæsen er i dag en del af det globale samfund. Nogle patienter fra andre dele af verden mestrer ikke det danske sprog i det omfang, der er nødvendigt for at kunne agere trygt og sikkert i forhold til danske sundhedsvæsen.

Regionsrådsmedlemmer i Region Midtjylland fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Psykiatrilisten og Alternativet stiller følgende forslag til Danske Regioners Generalforsamling 11. april 2019:

”Danske Regioner vil tage initiativ til, at der oprettes en obligatorisk uddannelse af tolke, der arbejder i det danske sundhedsvæsen. Formålet med uddannelsen skal være at sikre kvaliteten af tolkningen med fokus på de særlige sprogbegreber, der anvendes i sundhedsvæsenet”.

Den obligatoriske tolkeuddannelse skal sikre, at de tolke, der anvendes i regionerne, har bestået en sprogtest i dansk og på tolkesproget.

Tolkene skal, udover sprogtest, også have undervisning i tolke-etik, professionel tolkeadfærd, samt basal viden om sundhedsvæsnet og sundheds- og sygdomsbegreber.

Tolke, der arbejder i sundhedsvæsenet skal i samtalesituationen kunne bidrage til en korrekt og sikker kommunikation, og dermed skabe tryghed for både patienten, de pårørende og de ansatte i sundhedsvæsenet.

Desuden skal uddannede tolke medvirke til, at mennesker, der er i en sårbar situation, bliver hørt og forstået korrekt når de besvarer spørgsmål samt også kan stille spørgsmål til sundhedspersonalet. Formålet er også at undgå fejlbehandlinger eller forsinket diagnostik på grund af sproglige misforståelser.