Forespørgsmål om serviceassistenter i Region Midtjylland

Spørgsmål vedr. serviceområdet  på hospitalerne i Region Midtjylland.

Forud for temadrøftelsen i regionsrådet i december 2020 har jeg følgende spørgsmål.

 • Hvor mange arbejder som logistiktekniker, rengøringstekniker, hospitalstekniker og serviceassistenter på de forskellige akuthospitaler og psykiatrisk hospital jvf. regionens uddannelsesstruktur og fremgår disse stillingskategorier i stillingsopslag, når man søger ansatte til området.
 • Er der i relation til den aktuelle Covid19 situation et øget fokus på det fælles grundforløb om smitteveje og smittekilder.
 • Hvordan er udviklingen indenfor serviceassistentområdet i Region Midtjylland.
 • Hvordan ser det ud med rekrutteringen af faglærte serviceassistenter i Region Midtjylland fordelt på regionens akuthospital.
 • Hvordan er beskæftigelsesgraden for serviceassister fordelt på regionens hospitaler og sociale institutioner og forvaltning. Hvor mange er fuldtidsansatte og hvor mange er løsvikarer.
 • Hvor mange serviceassistenter har Region Midtjylland  uddannet de sidste 5 år, fordelt på de 5 akuthospitaler om året. Hvor mange har taget den korte uddannelse på 1 år, og hvor mange har taget den 2 årige uddannelse. Hvor mange er stadig ansat i regionen.
 • Hvor mange nyansatte under 23 år i 2018 og 2019 har man ansat henholdsvis til rengøring og portørarbejde fordelt på de 5 hospitaler. Hvor mange af disse er efterfølgende optaget på erhvervsuddannelse indenfor serviceområdet.
 • Hvordan er fordelingen mellem serviceassistenter og hospitalstekniker /portører  fordelt på regionens hospitaler.
 • Har man nogen opgørelse på ansættelse af serviceassistenter med anden etnisk baggrund fordelt på akuthospitalerne fordelt over de sidste 5 år.
 • Hvilke sprogkurser tilbydes  de ansatte af anden etnisk baggrund og som ikke har dansk som hovedsprog.  Hvad er længden af disse og foregår det i arbejdstiden. Sikres de  ansatte bevis på sprog kompetence efter endte sprogkurser.
 • Hvor stor en andel opgjort i % af serviceassistenter og hospitalstekniker /portører er ansat i regionsregi og hvor stor en del er ansat i private firmaer og hvilke firmaer. Hvor tit sættes området i udbud. Er det forskelligt fra hospital til hospital.

Med venlig hilsen
Else Kayser
Regionsmedlem, Region Midtjylland
Enhedslisten