Forslag om prioritering af fortsat løft af psykiatrien

Vi er medforslagsstiller til dette forslag til Danske Regioners Generalforsamling 11. april 2019:

Forslag om prioritering af fortsat løft af psykiatrien

“Danske Regioners bestyrelse og forhandlere pålægges under de kommende økonomiforhandlinger med regeringen fortsat, at arbejde for finansiering af psykiatrien, der sikrer de nødvendige økonomiske rammer for psykiatrien gennem varige bevillinger til drift, samt ligestilling mellem somatik og psykiatri og en styrket indsats for at øge den mentale sundhed i Danmark.”

Stillet af regionsrådsmedlemmerne for SF, Enhedslisten, Alternativet, Psykiatrilisten og Kristendemokraterne i Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden.

Begrundelse:

Danske Regioners Generalforsamling vedtog i 2018, at bestyrelsen skulle arbejde for, at sikre de nødvendige økonomiske rammer for psykiatrien gennem varige bevillinger til drift og styrket indsats for at øge den mentale sundhed i Danmark.

Danske Regioner lykkedes delvist, da der blev afsat 200 mio. kr til psykiatrien i økonomiaftalen for 2019. Flere regioner valgte at prioritere psykiatrien med yderligere økonomiske løft.

Desværre er dette kun et skridt på vejen mod målet om, at sikre de nødvendige og varige økonomiske rammer for psykiatrien. Samtidig vokser opgaven med flere borgere der har brug for hjælpen fra psykiatrien. Det er derfor nødvendigt at bestyrelsen fortsætter arbejdet med at sikre de nødvendige midler, og fortsat styrke indsatser for at bedre den mentale sundhed blandt danskerne.

Derudover opleves der stadig forskel i rammerne for behandling og rehabilitering af mennesker der rammes af psykisk sygdom og de der rammes af fysisk sygdom. Eksempelvis ved øget brugerbetaling i primær sektoren, lang ventetid på nødvendig støtte i hverdagen og forskelle i regler for færdigbehandlingsdage. Det er derfor også en opgave, at arbejde for en ligestilling af psykisk og fysisk sygdom.