Grøn omstilling er vores ansvar

Vi skal i gang nu, med det samme

Lea01_400
Af Lea Maria Kielsholm, folketingskandidat

Vi forbruger for meget og forkert. Det udpiner vores planet, og det skaber dårligere vilkår og muligheder for de kommende generationer. Det skal vi lave om på. Og det haster.

Klimaforandringer, forurening og tømning af naturens ressourcer – det er alt sammen resultat af de rige landes ensidige fokus på vækst. Vores verden forbruger hvert år, hvad det kræver halvanden planet at understøtte. Og hvis hele verden forbrugte ligesom Danmark, så skulle der fire jordkloder til at genskabe de nødvendige ressourcer. Men nu har vi kun én planet, og på grund af vores alt for høje forbrug bliver den langsomt slidt ned.

Enhedslisten har nået mange resultater med den nuværende regering. Faktisk har vi fået afsat 52 milliarder kroner til vigtige, grønne tiltag. Det arbejde vil vi fortsætte. I første omgang tager vi tre grønne krav med til en ny, rød regering:

  • Vi ønsker at nedsætte en bæredygtighedskommission, som blandt andet skal se nærmere på mulighederne for grøn omstilling til en cirkulær økonomi og deleøkonomi; hvor brugte ting ikke ender som affald men bliver genbrugt, og hvor vi nedsætter vores forbrug ved i fællesskab at eje og deles om ressourcerne.
  • Vi ønsker at gentænke afgifterne, så grønne afgifter kan hjælpe med til grøn omstilling og blandt andet også motivere industrien til en sådan omstilling.
  • Vi ønsker at målrette erhvervsstøtten, så den understøtter grøn omstilling i landbruget og industrien.

Ingen af disse krav kan indføres fra den ene dag til den anden. Enhver omstilling, der er så grundlæggende, tager tid. Men vi skal i gang nu, med det samme. Hvis der skal være en jordklode i naturlig balance til vores børn og børnebørn, så er det vores generation, der skal tage ansvar. En stemme på Enhedslisten er en stemme, der hver dag arbejder for et grønnere samfund.