Hudsygdom rammer hele familien – den smitter ikke, men går i arv!

Kender du et menneske, der lider af psoriasis. Det gør jeg, ja det det gør de fleste. Faktisk
er der omkring 150-200.000 borgere i Danmark der lider af hudsygdommen psoriasis.
Sygdommen smitter ikke, men desværre går den ofte i arv. Det en lidelse som hører ind
under gruppen af autoimmune sygdomme, som omfatter omkring 400.000 borgere i
Danmark.
Fælles for gruppen af borgere med sygdommen, er at de rammes på deres fysiske,
psykiske og sociale velbefindende. De stigmatiseres ofte ikke kun som den enkelte, men
desværre også deres familie. Alle rammes på både familieliv og arbejdsliv. Undersøgelser
viser at familiemedlemmer føler sig følelsesmæssigt påvirket af sygdommen og det
påvirker deres sociale liv og deres arbejdsliv.
” Psoriasis har langt større konsekvenser for vores samfund end de fleste er klar over.
Livet for både patient og pårørende ændres betydeligt, når psoriasis flytter ind”, udtaler
landsformand for Danmarks Psoriasis Forening Jens Sloth Nielsen.”
Vi ved at psoriasispatienter på mange måder er en underprioriteret patientgruppe
sammenlignet med kræft og hjertepatienter. Man glemmer også at fortælle at
psoriasispatienter faktisk har en kortere levetid og ofte har et levet liv med lidelse og
smerte. Det er derfor vigtigt at der kaster mere lys på lidelsen med henblik på at aflive
myterne og stoppe den stigmatisering og diskrimination af de borgere, der må leve med
hudlidelsen.
Desværre er det en patientgruppe , der også klemmes i forhold til udredning og
behandling. Der er ventetid hos privatpraktiserende hudlæger og der er ventetid på
opfølgning af behandling på regionens hudafdeling på Århus Universitetshospital. Her
mangler man ressourcer.
Derfor foreslår Enhedslisten ud fra begrebet ”Lighed i sundhed” at der ved de kommende
regionale budgetforhandlinger sættes flere ressourcer af til området. Dette er med henblik
på at styrke den faglige indsats i hudafdelingen, afhjælpe ventelistegarantien og
opfyldelse af behandlingsgarantien. Enhedslisten foreslår at der igangsættes forsøg med
opsøgende indsats i regionen sundhedshuse, omfattende undervisning af patientgrupper
og sundhedspersonale i sundhedsene og hjemmeplejen. At Universitetshospitalet rykker
ud til borgerne.