Kampagne mod kontanthjælpsmodtagere smuldrer

Venstre har mere end svært ved at skaffe sig belæg for påstanden om, at det ikke kan betale sig at tage arbejde

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat

Det har ikke været let for Venstre at drive sin kampagne for en forringelse af kontanthjælpen frem de seneste dage. Løkkes kontanthjælpseksempler er faldet fra hinanden på stribe, og det bliver heldigvis mere og mere åbenlyst, at Venstre har mere end svært ved at skaffe sig belæg for påstanden om, at det ikke kan betale sig at tage arbejde.

Det er nok heller ikke ønsket om at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i arbejde, der ligger til grund for Venstres kampagne. Det handler åbenlyst om at forringe vilkårene for nogle af de borgere, der har allermindst, så de sparede midler kan omsættes til skattelettelser. Og så handler det om at bane vej for forringelser af lønvilkårene på det danske arbejdsmarked.

Står det til Venstre skal de sociale ydelser – efter tysk forbillede – trykkes så langt i bund, at lønmodtagerne presses til at acceptere løn- og arbejdsvilkår, der ligger langt under det niveau, der er fastsat ved de kollektive overenskomster. I Tyskland har det ført til, at omkring 3 millioner lønmodtagere har svært ved at forsørge sig selv og deres familier, selv om de har et fuldtidsarbejde.

Lavere kontanthjælp og pres på lønvilkårene skaber ikke mere arbejde. Det skaber mere fattigdom og ulighed og er med til at undergrave grundlaget for velfærden. Derfor er det vigtigt, at Venstres drøm om et dansk arbejdsmarked med lønninger på Ryanair-niveau ikke bliver ført ud i livet.

Der er tværtimod brug for at forbedre vilkårene for kontanthjælpsmodtagere ved at ophæve den gensidige forsørgerpligt for ægtefolk og fjerne de særligt lave ydelser til unge. Og så skal vi have det offentlige til at gå forrest for at stoppe løndumpingen. Det kan bl.a. ske ved at forpligte alle offentlige myndigheder til at anvende arbejdsklausuler, når private skal udføre opgaver for det offentlige, så skattekroner ikke anvendes til at underminere den danske overenskomstmodel. Et forslag fra Enhedslisten herom, kunne ikke samle flertal før valget. Det kan det forhåbentlig efter den 18. juni.