16-11-2019 Landsdistriktskonference

Landdistriktskonference
Enhedslisten, Region Midtjylland
Lørdag den 16. november 2019 i Herning

De danske landdistrikter står over for mange udfordringer. Politiske beslutninger og centraliseringer har skabt nye udfordringer for mange landdistrikter. Flere flytter fra områderne, og det er med til at skabe en yderligere trussel mod lokale institutioner og virksomheder.

I Enhedslisten ønsker vi at være med til at udvikle landdistrikterne som gode og attraktive steder at leve, og det skal vores politik naturligvis være med til at understøtte. Derfor inviterer Enhedslisten Midtjylland til landdistriktskonference for at udvikle Enhedslistens svar på en række af de udfordringer, man har i landdistrikterne. Konferencen breder sig over en række emner der er relevante for landdistrikterne såsom trafik, uddannelse, miljø, landbrug og det lokale demokrati. Se programmet herunder.

Konferencen finder sted i huset nr. 7, Nørregade 7 i Herning, begynder kl. 10.30 og slutter kl. 16.00.

Tilmelding til regionssekretæren på esben.s@enhedslisten.dk senest tirsdag den 12. november 2019 af hensyn til frokostbestilling.


PROGRAM:


10.30 – 10.45: Velkomst og fællessang
Der bydes velkommen ved en repræsentant fra regionsbestyrelsen. Derefter fællessang.


10.45 – 11.15: Fællesoplæg om behovet for en sammenhængende landdistriktspolitik

 1. Oplæg ved Henning Hyllested, MF og ordfører for landdistrikter og øer, samt for trafik, om landdistrikter i bred forstand og om mobilitets- og trafikpolitikkens betydning for at skabe sammenhæng.
 2. Oplæg ved en økonom hos Enhedslisten om økonomi, lånefinansiering, bosætningspolitik og pendling og sammenhængen med omstillingen i landbrugets fødevareproduktion samt de generelle økonomiske muligheder for erhvervslivet.

11.15 – 12.30: Workshops (vælg en)

 1. Landbrug
  Ved Søren Egge Rasmussen, MF og ordfører for fødevarer og landbrug, landbrugsuddannet, om fødevareproduktion, om etablering i nye landbrugs- og ejerskabsformer, nye finansieringsformer for den kommende fødevareproduktion, den grønne omstilling.
 2. Demokratiudvikling i lokalsamfundet
  Ved Lisbeth Torfing, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Horsens kommune, bosat i Grumstrup, om lokalråd og udviklingen af lokalsamfund.
  Ved en repræsentant for landsbyklyngen Vesterhavsklyngen i Holstebro kommune om etablering af netværkssamarbejde, udvikle fælles faciliteter og aktivitetsmuligheder, fastholde institutioner og styrke det sociale fællesskab.

12.30 – 13.30: Frokost


13.30 – 14.00: Det geografisk skæve Danmark – befolknings- og erhvervsudvikling i center og periferi

En præsentation af forskningsresultater ved forsker på Roskilde Universitetscenter.


14.00 – 15.15: Workshops (vælg en)

 1. Uddannelse
  Om erfaringen med at udvide en lokal uddannelsesinstitution til central kulturaktør i lokalsamfundet.
  Om betydningen af centralisering versus decentralisering i uddannelserne for udviklingen af landdistrikterne.
 2. Trafik og mobilitet
  Ved Peder Meyhoff, tidl. by- og amtsrådsmedlem for Enhedslisten, medlem i Favrskov, og Else Kayser, regionsrådsmedlem for Enhedslisten, medlem i Århus Syd, om hvordan kommuner og region i langt højere grad bør spille sammen end tilfældet nu er. Til illustration forevisning af regionens video om mobilitet.

15.15 – 16.00: Afslutning

 1. Regionens landsbypris og kulturpris
  I 2019 er Landsbyprisen gået til Idom-Råsted (Holstebro kommune) og Kulturprisen til Selde (Skive kommune). Repræsentanter fra landsbyerne vil fortælle om arbejdet med kulturel og social udvikling i lokalsamfundet.
 2. Opsamling af konferencen
  Ved en repræsentant fra regionsbestyrelsen.
 3. Landet gennem musikken
  Festlig afslutning med musik og fællessang.