Lockouten skal ikke være en spareøvelse

Hvis storkonflikten bliver en realitet, vil det give regionen en besparelse da strejkende og lockoutet personale ikke får løn. I Enhedslisten mener vi ikke disse penge bare kan stikkes i lommen. I stedet skal vi allerede nu slå fast, at pengene skal føres tilbage til de berørte områder. Operationer vil blive aflyst og alle slags arbejde vil blive udsat. Derfor venter der efter en eventuel konflikt en stor opgave for vores medarbejder, med at indhente det forsømte. De sparede midler skal bidrage til at sikre at dette kan gøres uden at det går ud over kvaliteten og arbejdsmiljøet.

Derfor har Enhedslisten sammen med SF og Psykiatrilisten forslået at Region Midtjylland allerede nu slår fast, at penge der er sparet på en storkonflikt føres tilbage til de relevante områder. Lockouten skal ikke være en spareøvelse.