Løfterne til AUH fra valgkampen må nu indfries!

I valgkampen skortede det ikke på løfter om at løse de økonomiske problemer AUH er kommet i på grund af udgifter i forbindelse med udflytningen til det nye Supersygehus.
Det står nu tindrende klart at der er et politisk flertal bag løfterne. Det flertal må udmøntes i konkrete handling.

Enhedslistens Sundhedsordfører,
Peder Hvelplund siger,

  • Der er brug for at partierne – også efter valget – forpligter sig til at finde en løsning. Det er fuldstændig uholdbart at dygtigt og kompetent sundhedspersonale skal leve med fyringsrunder og utryghed på grund af usikkerhed om den fremtidige økonomi. Det er helt afgørende at vi får skabt ro om situationen på AUH, både af hensyn til patienter og personale.
  • Derfor vil Enhedslisten opfordre de øvrige partier, der i valgkampen afgav løfte om en holdbar løsning, S, R, SF, Alt., til at give en klar tilkendegivelse af at løftet vil blive indfriet, senest i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem en ny regering og Danske Regioner.
  • Det er helt afgørende at få fundet en løsning. I første omgang til AUH, men hele beregningen omkring de forventede effektiviseringsgevinster, som har vist sig at være fuldstændig urealistiske og urealiserbare, må tages op til fornyet vurdering. Derfor må der også forventes at skulle afsættes en pulje til lignende udgifter i forbindelse med udflytningen af de øvrige Supersygehuse. Det vil være et klart krav i de fremtidige forhandlinger mellem en ny regering og Danske Regioner.