Midtnyt – Marts 2021

Velkommen til Midtnyt – nyhedsbrevet for Region Midtjylland

Kære medlemmer af Enhedslisten i Region Midtjylland,
Dette er det nye nyhedsbrev fra regionen – Midtnyt. Det vil udkomme i starten af hver måned fremover. Brevet kommer til at indeholde informationer om arbejdet i regionen og regionsrådet, nyt fra afdelingerne samt nyt fra landsorganisationen med relevans for regionens medlemmer.

I dette nyhedsbrev kan I læse om:

1) Nyt fra regionen

2) Nyt fra regionsrådet

3) Nyt fra afdelingerne

4) Nyt fra landsorganisationen

5) Sociale medier

Nyt fra regionen

Arbejdet i regionen har været præget af COVID-situationen, der har lagt en dæmper på mange aktiviteter. I regionen er vi godt i gang med at forberede efterårets valgkamp. Vi har (næsten) fundet spidskandidater, er næsten færdige med vores valgprogram, og planlægger en række aktiviteter inden og efter sommerferien.

Spidskandidater: I januar valgte vi en spidskandidatliste: https://midtjylland.enhedslisten.dk/pressemeddelelse-enhedslisten-midtjylland-saetter-spidskandidater-til-regionsvalget/ Desværre skal listen justeres en smule eftersom en af kandidaterne har trukket sig. Yderligere information herom vil blive sendt ud af regionsbestyrelsen.

Valgprogram: Vi har arbejdet med et nyt valgprogram for Enhedslisten Region Midt i valgperioden 2021-2025. Programmet er et resultat af arbejdet fra en større arbejdsgruppe og med relevant input udefra. Det samlede udkast er lige om hjørnet og vil blive sendt i høring blandt alle medlemmer gennem regionens repræsentantskab og afdelingskontakterne.

Klyngemøder: I forbindelse med valgkampen planlægger vi i slutningen af maj og starten af juni en række klyngemøder blandt naboafdelinger i regionen uden for Aarhus. Formålet er at udveksle erfaringer, ideer, hjælp og planlægge eventuelle aktiviteter sammen på tværs af afdelingerne, så vi får et brag en af valgkamp. Vi arbejder også på et fælles valgkampstræf og kickoff blandt alle regionens afdelinger til august. Klyngemøderne er rettet mod by/kommunalrødder, regionsrødder, kandidater, baggrundsgrupper, og alle andre, der er interesserede i at gå med i valgkampen. Se klyngeopdeling og mødedatoer til slut i nyhedsbrevet. Yderligere information samt dagsorden bliver sendt ud når vi nærmer os, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Inspirationsmøde: Udover klyngemøderne arbejder vi også med at få stablet inspirationsmøder til kandidater (og andre interesserede) på banen, der skal klæde folk på til valgkampen. Landsorganisationen har også planlagt en række lignende møder (se længere nede), og vi prøver ikke at have for meget overlap. Indtil videre har vi fået folketingsmedlem Rune Lund til at fortælle os om rammerne for kommunerne og regionernes økonomi, herunder hvordan budgetlov, regnemodeller osv. udgør økonomiske spændetrøjer. Mødet skal gerne give kandidaterne et bedre indblik i spørgsmål som ”hvor skal pengene komme fra?” når de skal indgå i debatter. Det bliver den 15. april kl. 20 over zoom: https://enhedslisten.zoom.us/j/94971250311?pwd=clByemhDV282V2xmRXZIVmJrWkFuUT09

Nyt fra regionsrådet

Regionsarbejdet er præget af den aktuelle COVID-situation hvor de fleste møder foregår virtuelt og med stort fokus på opgaven om COVID. Vi har fra Enhedslisten side været optaget af flere emner:

Stråmandsklinikker: Udviklingen blandt praktiserende læger er de seneste år gået i retning af etableringen af såkaldte stråmandsklinikker, hvor kommercielle firmaer opkøber flere ydernumre, der giver ret til at drive almen praksis. Det har betydet en øget markedsgørelse af den almene lægepraksis samt koncentration af disse praksisser hos kapitalstærke kræfter. Det underminerer det sammenhængende sundhedsvæsen og gør det sværere for yngre læger at etablere sig i lokalområder. Læs Else Kaysers indlæg i Aarhus Stiftstidende: https://stiften.dk/artikel/k%C3%A6dedannelser-og-kapitalkr%C3%A6fter-der-arbejder-vi-st%C3%A5r-p%C3%A5-randen-af-at-f%C3%A5-kvotekonger-indenfor-l%C3%A6geverdenen

Hjemtagning: I Enhedslisten har vi sammen med det ”røde valgforbund” fortsat arbejdet for linjen om, at hjemtage opgave fra private aktører, som Falck, privathospitaler, private speciallæger, service- og rengøring, samt bygning af nyt fælles vaskeri og nyt hospitalsapotek. Vi så gerne at regionen var endnu længere fremme i hjemtagning af disse opgaver, og vil presse ekstra på for at det kan lade sig gøre i næste valgperiode. For mere om det, se https://midtjylland.enhedslisten.dk/kerneydelserne-i-sundheden-skal-vaere-offentlige/

Kollektive trafik: I Enhedslisten arbejder vi for at skabe bedre muligheder for at komme rundt i regionen, også for folk uden bil, ældre og børnefamilier. Vi er derfor imod nedlæggelsen af rute 952X, den eneste direkte forbindelse på tværs af hele regionen mellem Ringkøbing og Aarhus. Vi arbejder derimod for at styrke den kollektive trafik, og mener yderligere at dette er nødvendigt for at styrke indsatsen på klima- og miljøområdet. Læs Else Kaysers indlæg her -> https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/054f8b47-fc18-47b7-b6c7-e3d615d30e20/

Nyt fra afdelingerne

I mange afdelinger har aktiviteten ligget stille under COVID-perioden, men der begynder så småt at komme gang i aktiviteterne rundt om i regionen, særligt i forbindelse med planlægningen af den kommende valgkamp. De fleste afdelinger i region Midt stiller op til det kommende kommunalvalg, og mange steder har man også valgt spidskandidater. Nedenfor kan I få et overblik over hele landet. Kontakt gerne regionssekretær Esben Bøgh Sørensen på esben.bs@enhedslisten.dk, hvis I har tilføjelser/ændringer til følgende oplysninger.

Nyt fra landsorganisationen

Årsmødet: Årsmødet bliver igen i år digitalt og finder sted den 22.-24. maj. Afdelingerne skal have valgt delegerede inden da. Der bliver inden årsmødet afholdt en urafstemning omkring kandidaterne til folketinget. Vi vil fra regionens side gerne gøre opmærksom på, at der er opstillet følgende kandidater til urafstemningen fra Region Midt (i alfabetisk rækkefølge): Maja Albrechtsen, Anne Hegelund, Søren Egge Rasmussen, Maria Temponeras, Lisbeth Torfing, Hans Jørgen Vad
De vigtigste datoer og deadlines i forbindelse med Årsmødet findes her -> https://vores.enhedslisten.dk/demokrati/aarsmoede2021/

Kandidattræning: Landskontoret har lavet et omfattende program for kommunal- og regionskandidater for hele foråret over zoom. Hver onsdag kl. 20-21.30 behandles et bestemt tema, der skal klæder kandidaterne på til valgkampen. Der vil være indspark fra et byrådsmedlem, der har arbejdet med emnet samt fra en politiker eller fagsekretær fra Christiansborg. Der vil være både gruppearbejde, fælles samtale samt mulighed for spørgsmål. Vær med og mød andre seje kandidater fra hele landet og få masser af viden, inspiration og gejst til valgkampen. Man tilmelder sig kun én gang, og herefter modtager man det Zoom-link, som vi bruger uge efter uge. Man deltager naturligvis kun i de møder, som man har tid og lyst til. Tilmelding: https://mit.enhedslisten.dk/event/id/175/register (kræver log in)

Sociale medier

Husk at følge os på de sociale medier.
Regionens facebookside kan findes her: https://www.facebook.com/EnhedslistenRegionMidtjylland
Regionens facebookgruppe kan findes her: https://www.facebook.com/groups/enhedslisten.midtjylland
Else Kaysers facebookside: https://www.facebook.com/Else-Kayser-1577177605900868
Rene Rafns facebookside: https://www.facebook.com/ReneRafnDK

Vigtige datoer

15. april kl. 20-21.30: Inspirationsmøde med Rune Lund. Zoom link: https://enhedslisten.zoom.us/j/94971250311?pwd=clByemhDV282V2xmRXZIVmJrWkFuUT09

27. maj: Klyngemøde for Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov.

1. juni: Klyngemøde for Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg og Samsø

3. juni: Klyngemøde for Viborg, Skive og Silkeborg

9. juni: Klyngemøde for Herning-Ikast, Holstebro-Lemvig-Struer, Ringkøbing-Skjern

13. juni: Repræsentantskabsmøde i Region Midtjylland samt i forlængelse heraf delegeretmødet til valg af supplerende folketingskandidater for de to storkredse. Valg af delegerede foregår på afdelingernes møder, hvor alle medlemmer er inviteret. Inden 1. maj meddeles navne og adresser på de delegerede og suppleanter til regionsbestyrelsens kontaktperson eller regionssekretæren. Indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsorden jf. vedtægterne.

Følg også vores kalender: https://midtjylland.enhedslisten.dk/kalender/