Nyhedsbrev nr. 5 – 2018

Enhedslisten indgår budgetforlig i Region Midtjylland.

I processen har vi arbejdet ud fra vedlagte bilag af 31.8.2018. Bilaget er behandlet i vores regionale baggrundgruppe og efterfølgende godkendt i regionsbestyrelsen, med tilføjelse af et enkelt punkt side 3 – under smertegrænser: Mobilitetsplan for kollektiv trafik.

Budgettet er indgået på baggrund af et underskud på 195 mio. kr.

Dette underskud er nu søgt indfriet gennem omprioriteringer og omstruktureringer, således at vi undgår grønthøster-metoden – noget som har været et hovedkrav fra de ansattes organisationer. Endelig er det lykkedes at undgå yderligere udliciteringer.

Når vi tilslutter os budgettet for 2019, er det med afsæt i vores opstillede krav/forslag og de faktisk opnåede resultater, som i alt væsentligt indfrier disse. I vedlagte pressemeddelelse har vi givet et hurtigt rids heraf.

Det samlede budgetforlig kan ses her
Du kan se både vores pressemeddelelse og vores krav sammenholdt med resultatet her