Nytårsønske: Investér i bedre uddannelser

Der skal et stærkt politisk pres til


Af Jakob Sølvhøj, MF, undervisningsordfører

2016 blev ikke noget godt år for det danske uddannelsessystem og de hundredetusindvis af elever, studerende, lærere og andre ansatte i uddannelsesverdenen. Der er sparet overalt. Fra folkeskolen til universiteternes kandidatuddannelser har man mærket et økonomiske pres, der skal nedbringe udgifterne i den offentlige sektor og skabe rum til skattelettelser.

På de statsligt finansierede uddannelser løb besparelserne i 2016 op på 500 millioner kroner, og det er desværre kun en brøkdel af de planlagte besparelser, der i perioden 2016-2020 skal fjerne 10,6 milliarder fra uddannelserne. En ny gymnasiereform skal udmøntes, mens der spares 4,3 milliarder. De i forvejen hårdt pressede erhvervsuddannelser skal finde 1,8 milliarder, mens de videregående uddannelser skal bidrage med 4,5 milliarder kroner. Hertil kommer forringelsen af forsørgelsesgrundlaget for mange elever og studerende. Inden folketinget gik på juleferie vedtog regeringspartierne og DF en kraftig reduktion i skoleydelsen for landets produktionsskoleelever, og i det nye regeringsgrundlag er lagt op til nye forringelser af SU.

For at fuldende billedet kommer så forringelserne på de kommunalt finansierede uddannelser, hvor ikke mindst folkeskolen rammes hårdt. Besparelsernes omfang vil variere i kommunerne, men samlet set vil det økonomiske pres forstærke de problemer, som folkeskolereformen har påført skolerne. Alt i alt er det ikke nemt at få øje på lyspunkter i tidens uddannelsespolitik. Målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse fortoner sig. Planerne for et øget optag på erhvervsuddannelserne ligger i ruiner og retorikken om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, virker mildest tal tom.

Set fra et uddannelsesperspektiv er det svært at finde ægte begejstring frem ved overgangen til et nyt spareår i 2017. Ikke desto mindre – eller måske netop derfor – er der brug for at skabe ny energi i den uddannelsespolitiske debat. Brug for at få tegnet en anden fremtid for uddannelserne. Hvor der investeres i uddannelse, fordi det giver et bedre livsperspektiv for den enkelte, og fordi vi har brug for veluddannede unge. Hvor klassekvotienter og holdstørrelser sænkes, og lærerne har ordentlig tid til at forberede undervisningen. Hvor unge er garanteret en praktikplads, når de starter på en erhvervsuddannelse, og hvor elever og studerende er sikret et trygt forsørgelsesgrundlag, mens de uddanner sig.

2016 blev et besparelsernes år på uddannelsesområdet. Forandringer til det bedre i 2017 får vi kun, hvis der bliver skabt et stærkt politisk pres for at investere i bedre uddannelser. Det vil have høj prioritet for Enhedslisten i det nye år – ikke mindst frem mod efterårets kommunalvalg.

Godt nytår!