Ordinært repræsentantskabsmøde

rep1

Enhedslisten Midtjylland indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde. Mødet holder vi søndag den 11. juni, klokken 10.15 i Lunden, Vestergade 72 i Silkeborg.

Den foreløbige dagsorden ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regionsrådsmedlemmernes beretning
 5. Vedtægter
 6. Indkomne forslag – herunder fastsættelse af bestyrelsens størrelse
 7. Valg af folketingskandidater
 8. Fastsættelse af opstillingslisten til regionsrådsvalget
 9. Regnskab for 1/4, 2016 til 31/3, 2017
 10. Valg af bestyrelse
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne – men det er kun delegerede, der har stemmeret.