Pressemeddelelse: Enhedslisten Midtjylland sætter spidskandidater til regionsvalget

Enhedslisten Midtjylland sætter nu navne på partiets fem spidskandidater til regionsvalget senere i år. Det sker med udgangspunkt i en urafstemning blandt alle regionens partimedlemmer samt geografiske og kønsmæssige kriterier.

Blandt de tre øverste spidskandidater finder vi øverst nuværende regionsrådsmedlem, Else Kayser. Else trækker på sine erfaringer med forhandling fra sin tid som kredsformand for Dansk Sygeplejeråd. Hun har altid været optaget af sundhedspolitik og har i den seneste valgperiode bl.a. arbejdet for at sikre en bedre rekruttering og fastholdelse af personale i sundhedsvæsenet ved at sikre midler til et introduktionsforløb for nyansatte i medicinske afdelinger, akutafdelinger og i psykiatrien. Der kan dog gøres meget mere, siger hun: ”Vores dygtige medarbejdere udgør kernen i vores sundhedsvelfærd og har ydet en enorm indsats under Coronakrisen”, og uddyber:

”Undersøgelser viser, at mange af de ansatte ikke føler sig værdsat, fagligt eller økonomisk. Dette skal vendes, og der skal uddannes og ansættes den nødvendige arbejdskraft til at løfte fremtidens mange sundhedsfaglige udfordringer.” Spørgsmålet om bedring af demokratiet i regionen og på dennes arbejdspladser har ligeledes været et hjertebarn.

Enhedslistens anden spidskandidat, Malene Erenskjold, er ny. Malene er bosat i Skive, hvor hun arbejder som jobvejleder og hjælper ledige og opsagte pædagoger med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

”Desværre er regionen ofte usynlig for borgerne”, udtaler hun og fortsætter: ”Det skal være meget tydeligere for hver enkelt borger hvilke områder regionerne håndterer og hvad de kan bruge deres regionsrådspolitikere til.”

Malene peger særligt på det specialiserede socialområde, som et overset område: ”Regionen driver de fleste institutioner inden for det specialiserede socialområde. Vi skal have styrket ekspertisen og koordinationen på området, og så skal vi have tilført flere ressourcer.”

Som den tredje spidskandidat finder vi tidligere specialpædagog, Henrik Qvist. Henrik er tidligere regionsrådsmedlem for Enhedslisten, og har siddet som formand for regionens udvalg for grøn omstilling, et område han særligt brænder for:

”Regionen skal gøre alt, hvad den kan for at sætte turbo på den grønne omstilling”, mener han, og fortsætter: ”Vi skal stille strenge krav til vores leverandører og arbejde hen i mod, at alle investeringer er grønne og bæredygtige.”

”Det er vigtigt for Enhedslisten, at den grønne omstilling er social retfærdig”, siger han og uddyber: ”Vi må ikke vende den tunge ende nedad og forringe livsvilkårene for dem, der i forvejen har mindst og bor langt fra de større byer. Vi mener, at den grønne omstilling kan være med til at sikre gode og sunde liv for det store flertal af borgere gennem grøn jobskabelse, bedre adgang til økologi og mere natur.”

Enhedslisten opstiller på partiliste. Den samlede spidskandidatliste er:

1) Else Kayser, Aarhus, tlf. 29442832, email: elsekayser@gmail.com
2) Malene Erenskjold, Skive, tlf. 31341626, email: maleneerenskjold@msn.com
3) Henrik Qvist, Skanderborg, tlf. 26840211, email: henrikqvist1954@gmail.com
4) Grethe Fyrstenberg Laursen, Horsens, tlf. 29909059, email: fyrstenberg@msn.com
5) Rene Rafn, Aarhus, tlf. 22270016, email: renerafn_4@msn.com