Pressemeddelelser fra Enhedslistens repræsentanter ved Danske Regioners generalforsamling

Danske regioner afholdte generalforsamling d. 11. april 2019 i Aarhus. Nedenfor kan du læse 2 pressemeddelelser fra Enhedlistens repræsentanter på dette møde:

Regionerne skal være i front med det grønne
Enhedslistens regionsrådsmedlemmer 11.april 2019

Regionerne kan og skal være i front, når det gælder den nødvendige grønne omstilling af vores samfund for at sikre klimaet i fremtiden, mener Enhedslistens medlemmer i regionsrådene. Derfor er vi glade for, at Danske Regioners bestyrelse efter vores forslag vil arbejde for, at regionerne får en styrket rolle og en bedre økonomi på miljø – og klimaområdet.

Vi havde helst set, at vores forslag om en grøn pulje til miljø på 1 milliard også var kommet med, men retningen er rigtig, siger Ursula Dieterich-Pedersen, der er medlem af Danske Regioners udvalg for regional udvikling for Enhedslisten.

Miljø- og klimaproblemer holder sig ikke inden for kommunegrænserne, men kræver løsninger på tværs, derfor er der brug for regionerne som koordinerende og organiserede kraft.

Samtidig skal regionerne være med til at opfylde Parisaftalens mål ved at omstille deres egen drift og produktion i grøn bæredygtig retning.

For eksempel skal hver region udvikle klimaregnskaber og handlingsplaner for at opnå målene.

Vores sundhedsvæsen skal have et løft
Enhedslistens regionsrådsmedlemmer 11.april 2019

Enhedslistens medlemmer af regionerne er glade for, at Danske Regioners generalforsamling i dag har vedtaget vores forslag om, at omprioriteringsbidraget på regional udvikling og administration bør fjernes ved de kommende økonomiforhandlinger mellem regionerne og regeringen. Vi fik også opbakning til, at anlægs- og serviceloftet bør fjernes. Begge dele giver regionerne alt for snævre rammer til at løse nødvendige opgaver.

Derfor ser vi også med tilfredshed på Danske Regioners udmelding om, at vores sundhedsvæsen skal have 2 milliarder kroner ekstra ved de kommende økonomiforhandlinger. Der er behov for mindst 2 milliarder kroner ekstra til det offentlige hospitalsvæsen. Derudover er der behov for et løft på 2% i årene frem til 2025, hvis sundhedsvæsenet skal løse de opgaver som følger af befolkningsudviklingen.

Regionerne skal have bedre rammer for at udvikle vores fælles sundhedsvæsen til gavn for både patienter og personale. Vores ansatte i regionerne har brug for langt bedre arbejdsvilkår. De oplever et stigende arbejdspres, som går ud over deres arbejdsmiljø og tid til at løse opgaverne på den måde, de ved er fagligt bedst. Det skal der rettes op på nu.