Profit i børnehøjde

Enhedslisten vil stoppe privatisering på børneområdet

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, folketingskandidat

Der kan tjenes gode penge på at drive private daginstitutioner, hvis man vil spare på normeringerne og de ansattes løn- og arbejdsvilkår. Det fik vi tydeligt illustreret, da TV2 med ”Profit i børnehøjde” rundede sin udsendelsesrække om udsalget af vores velfærd af.

Det er helt urimeligt, at penge der er afsat til at sikre vores børn en god hverdag i daginstitutionerne, uden videre kan trækkes ud som overskud til institutionsejeren. Heldigvis er det endnu ikke en udbredt praksis, men der er intet i lovgivningen, der forhindrer det. Tværtimod, lovgivningen om privatinstitutioner blev netop designet til at markedsgøre området, da Fogh og Løkke var ved roret. Derfor er det også særdeles kritisabelt, at regeringen intet har gjort for at stoppe privatiseringen i løbet af de seneste fire år.

Det kan undre, at der ikke er blevet taget ved lære af erfaringerne fra de øvrige nordiske lande. Både Sverige og Norge har gennem en længere årrække oplevet, hvordan store private virksomheder har overtaget en stadig større del af daginstitutionsområdet med fatale konsekvenser for børn, forældre og personale. Når private koncerner investerer i børneområdet, er det naturligvis med det primære formål at hente den størst mulige fortjeneste ud af området. Det er hele privatiseringens væsen. I praksis betyder det, at der bliver mindre voksentid til det enkelte barn og et pres på de ansatte arbejdsvilkår. Løndumping er ikke kun noget der foregår i rengøringen og på byggepladserne.

Det er på høje tid, at der rettes op de sidste års forsømmelser. Enhedslisten vil have stoppet private virksomheders mulighed for at tjene penge på daginstitutionsområdet på børnenes og de ansatte bekostning.