Regeringen vil fjerne rettigheder fra borgere med handicap

Professor i socialret karakteriserer udspillet som en rettighedsmassakre

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, MF, handicapordfører

Det er hårde ord, der rettes mod regeringens udspil til ændring af servicelovens voksenbestemmelser, der fastlægger rammerne for tilbud og ydelser til borgere med handicap og socialt udsatte. Professor i socialret, Kirsten Ketcher, karakteriserer udspillet som en rettighedsmassakre, og fra handicaporganisationerne er der tilsvarende skarp kritik.

Kritikken er på sin plads. Det bærende element i regerings forslag er en afskaffelse af borgernes retskrav på en række ydelser. Skal-bestemmelser bliver i forslaget til kan-bestemmelser, så det fremover bliver op til et kommunalt skøn, hvilke ydelser der skal tildeles borgerne. Kommunerners Landsforening har længe bedt om grønt lys til besparelser på området, og det vil regeringen nu give kommunerne.

Hvor borgere med handicap i dag har retskrav på fx. beskyttet beskæftigelse, er det regeringens forslag, at kommunerne fremover skal kunne henvise borgere til andre tilbud fra et såkaldt indsatskatalog. Handicaporganisationerne frygter, at kommuner, der hidtil er blevet underkendt af ankestyrelsen, når de har frataget borgere deres beskæftigelse en eller to dage om ugen, vil reducere tilbuddet med loven i hånden. For hvorfor betale for beskyttet beskæftigelse, når det er billigere at lade borgeren blive hjemme i botilbuddet.

Socialministerens udspil indeholder herudover en lang række andre forringelser. Mange borgere vil komme til at opleve en reduktion af ydelserne til de merudgifter, de har som følge af deres funktionsnedsættelse, hvis regeringens forslag vedtages.  Der vil blive ændret i egenbetalingen for ophold på kvindekrisecentre, herberger og forsorgshjem. Der vil blive indført muligheder for brugerbetaling for udviklingshæmmede og hjerneskadedes ledsageordninger, og der vil blive reduceret i BPA-ordningen, så handicaphjælpere, der hidtil har fået løn for ordinære arbejdstimer om natten, nu skal spises af med rådighedstimer.

Regeringens udspil til forringelser af vilkårene for borgere med handicap og socialt udsatte er endnu et eksempel på, hvordan penge til nye skattelettelser skal findes ved besparelser på vores fælles velfærd. Forhåbentlig vil der blive lyttet til kritikken, så det bliver muligt at samle et flertal mod forslaget i Folketinget.