19. juni: Repræsentantskabsmøde i Enhedslisten, Region Midtjylland

Repræsentantskabsmødet i Enhedslisten, Region Midtjylland søndag den 19. juni kl. 10:15 – ca. 15:00.
Mødet afholdes i 3Fs lokaler i Silkeborg (Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg).
Delgerede indkaldes på mail.

Af hensyn til fortæring (mad), bedes du melde tilbage på denne mail inden søndag den 12. juni, om du deltager.
Hvis du ønsker vegansk eller vegetarisk mad, bedes du også meddele det inden 12/6.
Der vil være mulighed for at deltage i mødet virtuelt, hvilket dog også kræver en tilbagemelding inden søndag den 12. juni.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Regionsbestyrelsens beretning
Regionsmedlemmers beretning
Arbejdsplan
Vedtægter
Indkomne forslag
Kassererens beretning
Valg af bestyrelse
Valg til baggrundsgruppen
Valg af revisor

Repræsentantskabsmødet slutter ca. kl. 14:00. Når mødet er afsluttet samles repræsentantskabsmedlemmer fra henholdsvis Storkreds Østjylland og Vestjylland for at vælge supplerende folketingskandidater (udover de af årsmødet/urafstemningen valgte kandidater) og prioritering af disse. Det er repræsentantskabet, der vælger kandidater, men det anbefales, at de lokale afdelinger kommer med forslag, da det er godt, at have kandidater med lokal forankring i afdelingerne.