SAMLET OPFORDRING FRA ENHEDSLISTEN I DE FEM REGIONSRÅD: UDSKYD BUDGETTER OG ØKONOMIFORHANDLINGER

Enhedslistens medlemmer af de fem regionsråd opfordrer i et brev til Danske Regioners formand, Stephanie Lose, og finansminister, Nicolai Wammen til, at Danske Regioner og Regeringen udskyder forhandlingerne om regionernes økonomi til efter sommerferien.

I brevet opfordrer Enhedslistens regionsrådsmedlemmer også til, at regionsrådene udskyder deres egne forhandlinger om budget for 2021. Traditionelt forhandler Regeringen og Danske Regioner en aftale på plads inden sommerferien, hvorefter regionerne aftaler det kommende års budget.

Begrundelsen for opfordringen er, at ingen ved, hvor længe, sundhedsvæsenet og samfundet skal være i undtagelsestilstand på grund af risikoen for coronasmitte, og hvad det kommer til at betyde for sundhedsvæsenets økonomi. Dertil kommer, at der følger en økonomisk krise efter coronakrisen, og der kan være behov for ekstra investeringer i renoveringer, kollektiv transport, energi- og klimatiltag.

De i alt 13 regionsrådsmedlemmer henviser til, at man sidste år udskød forhandlingerne pga. folketingsvalget, og at de derfor forventer, at det også kan lade sig gøre i denne kritiske situation.