Serviceområdet på hospitalerne i Region Midtjylland

Regionsrådsmedlem Else Kayser har i forbindelse med temadrøftelser om serviceområdet og ansættelse af kortuddannede på hopitalerne i Region Midtjylland stillet en række opklarende spørgsmål. Spørgsmål og svar fra regionsrådsformanden kan findes her.