Spørgsmål vedr. arbejdet med den robuste psykiatri

Til regionsrådsformand Anders Kühnau og vicedirektør Carsten Lind

Region Midt.

Århus, den 24.3-21

Spørgsmål vedr. arbejdet med den robuste psykiatri

I notat af 25.2-21 opstilles forskellige initiativer til afhjælpning af aktuelle situation i psykiatrien.

Der oplistes eks. et initiativ vedr. ”proces med fokus på tværfaglighed og lægerollen”, Psykiatriakademi – en fælles kompetence platform for psykiatrien”, ”fælles introduktion for alle medarbejdere i Psykiatrien”

Enhedslisten har følgende spørgsmål:

  • Er der med afsæt i regionens politik om opgaveflytninger indgået  aftaler om  anvendelse af specialpsykologer  og er der indgået nogle aftaler om flytning af opgaver til pågældende faggruppe.
  • Er der med afsæt i regionens politik om opgaveflytninger indgået aftaler om anvendelse af  sygeplejersker med specialsygeplejersker  i psykiatri og er der indgået aftaler om flytning af opgave fra lægegruppen til sygeplejerskegruppen.
  • Gør psykiatrien sig overvejelser om at uddanne APN – sygeplejersker målrettet psykiatrien jf. anbefalinger fra WHO og OECD.
  • Foreligger der tilsvarende den psykiatriske specialuddannelse for sygeplejersker liggende specialuddannelser indenfor ergoterapeutuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen og den socialpædagogiske uddannelse.
  • Har regionen gjort overvejelser om anvendelse af Shared care i almen praksis.
  • Foreligger der aftale for vikarer indenfor psykolog og psykiatriområdet som en del af det regionale vikarbureau.
  • Hvor meget har regionen betalt i vikarudgifter til psykiatrikere  og psykologer opgjort på private vikarbureauer og det regionale vikarbureau.

 

Else Kayser
Signe Lund Jensen
Regionsrådsmedlemmer,
Enhedslisten Midtjylland