Spørgsmål vedr. graviditet og covid i Regionen

Til vicedirektør Carsten Lind

Region Midtjylland

Spørgsmål vedr. covid 19 smitte og graviditet.

Jeg har fået henvendelse fra en sundhedsansat vedr.  sundhedsstyrelsens anbefalinger om sammenhæng mellem covid 19 smittet og gravide (personer med øget risiko ved covid 19, s. 18).

  • Sundhedsstyrelsens anbefaling er at gravide efter 28 uge ikke skal have patientkontakt men omplaceres til andre opgaver uden tæt kontakt.
  • Sundhedsstyrelsens anbefaling er endvidere at partner / pårørende til gravide, hvor arbejdssituationen ikke kan sikres på betryggende vis, fx ved at undgå pleje-omsorgs- eller behandlingsopgaver skal flyttes til anden opgave eller funktion.

Mit spørgsmål er derfor, hvordan er regionens praksis ude på arbejdspladserne, således vi undgår at ansatte bærer smitten hjem til sin gravide partner /pårørende.

Hvad er omfanget og hvilke erfaringer har regionen/arbejdspladserne gjort sig.?

Hvem vurderer hvad der er betryggende vilkår? Sker det i samarbejde med den ansatte, TR og arbejdsmiljø ansatte?

Else Kayser
Regionsrådsmedlem,
Enhedslisten

Den 28.12.2020

Læs svaret her