Spørgsmål vedrørende brug af robotkirurgi i region midtjylland

Spørgsmål vedrørende brug robotkirurgi i Region Midtjylland set i lyset af forslag ved udskiftning af robotter til kirurgisk  behandling – medicotekniske investeringer svarende til 33 millioner.

I 2015 offentliggjorde danske regioner en MTV rapport om robotkirurgi. Heri fremgik det, at der var meget begrænset evidens for en positiv effekt af robot- i forhold til konventionel endoskopisk kirurgi, men at en robot dog muliggjorde helt specifikke operative indgreb indenfor enkelte specialer.

Dagens Medicin bragte i 2019 en artikel, hvori to fremtrædende danske kiruger stadig efterlyste en overbevisende evidens for robotkirurgi, og ikke mindst efterlyste de en god plan for regionernes implementering af robotkirurgi på sygehusene.

Enhedslistens spørgsmål er derfor, hvad der ligger af forskningsmæssig – nationalt og internationalt – belæg for bedre effekt af robotkirurgi, sammenholdt med traditionelt kirurgisk behandling?

Foregår der i dag på tværs af regionerne en koordineret erfaringsudveksling i brug af robotkirurgi?

Vi ønsker med afsæt i dette og en MTV- vurdering en mere gennemarbejdet og fremtidsrettet plan for den fortsatte brug af robotkirurgi.

Drøftes der på tværs af regioner og er der på nordisk niveau overvejelser om koordinering af fremtidige robotindkøb?

Det forekommer det os helt urimeligt, at vi øjensynligt bliver nød til at acceptere den uhyrlige monopol tilstand indenfor robotmarkedet.

Med venlig hilsen
Else Kayser
Regionsmedlem, Region Midtjylland
Enhedslisten