Spørgsmål vedrørende brug af udenlandske lærlinge på Regionens hospitalsbyggerier

Spørgsmål fra regionsrådsmedlem Else Kayser til regionsrådsformand Anders Kühnau vedrørende brug af udenlandske lærlinge på Regionens hospitalsbyggerier

I dagspressen kan man læse at man på hospitalsbyggeriet eksempelvis i Region Syddanmark har ansat polske lærlinge i de klausulerede lærepladser på bekostning af danske lærlinge.

Har Region Midtjylland kendskab om det tilsvarende gør sig gældende på regionens hospitalsbyggerier?

Med venlig hilsen
Else Kayser
Regionsmedlem, Region Midtjylland

Læs Anders Kühnaus svar her