Spørgsmål vedrørende coronasmittet personale på Region Midtjyllands hospitaler

Spørgsmål fra regionsrådsmedlem Else Kayser vedrørende coronasmittet personale på Region Midtjyllands hospitaler

Hvordan følges der op i forhold til de ansatte, der måtte være smittet,
og som måtte risikere at få senfølger heraf, herunder ikke mindst de
ansatte på Hospitalsenheden Vest?

Med venlig hilsen
Else Kayser
Regionsmedlem, Region Midtjylland

Læs svaret her