Stop unødvendig rovdrift på råstoffer i den midtjyske natur

Vi bruger alt for mange nye råstoffer med den deraf følgende ødelæggelse af naturområder. Det er ganske enkelt for nemt at få lov til at grave nye kratere i den danske natur, hvor landskabspleje og natur sættes under alvorligt pres og skaber jordens ar, som nogen kalder det.

Aktuelt har de to firmaer, som graver kvartssand ved Sdr. Vissing anmodet Region Midtjylland om tilladelse til en stor udvidelse af graveområdet. En udvidelse, der vil ødelægge et stykke enestående og bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskaber der er karakteristisk for Gudenådalen, som for altid vil være væk efter bebudede gravninger.

Lokalt er der store protester mod planerne. Protester som Enhedslisten selvfølgelig bakker op om.

Læs debatindlægget af vores spidskandidater til regionsvalget Else Kayser og Henrik Qvist her.