Sundhedstur med Mai Villadsen

I denne uge var Else Kayser og Henrik Qvist på sundhedstur i det midtjyske sammen med Mai Villadsen.
På turen besøgte de:
  • Aarhus Universitets Hospitals akutafdeling for hudsygdomme.
  • Dansk Center for partikelterapi.
  • Specialtandlægen i Randers – kommunal indsats rettet mod udsatte borgere.
  • Lægefællesskabet i Grenå – indsats i vandkants Danmark.
Almen praksis
Det undrer os, at der er flest praktiserende læger og speciallæger, hvor der er mindst behov for lægehjælp. Der er dermed færrest hvor behovet er størst.
Nordsjælland har 30% af al lægepraksis, men her betjener de 10% af alle danskere.
I Nordjylland bor samme antal mennesker, men her har de kun 10% af al lægepraksis.

Tandlæge
Det er svært at smile til verden, hvis munden ligner et bombekrater og man har tandpine.
Ulighed i sundhed slår hård igennem i tænderne. Den høje brugerbetaling hos tandlægen rammer socialt skævt og skaber en uværdig ulighed i tandsundheden.
Det offentlige betaler i følge tandlægeforeningen kun 16 % af din tandlægeregning, resten betaler du selv.
Næsten 1/3 af 3 F medlemmer undlader at gå til tandlægen grundet økonomiske årsager.
Enhedslisten peger på at tandplejen skal betales via skattebilletten og være gratis for borgeren. Vi begynder med de unge under 25 år.

Hudlæge
300.0000 borgere anslåes af været ramt med af psoriasis og hudproblemer .
Ventetiden til behandling hos hudlægen er i Region Midtjylland 24 uger.
Hudlidelser Psoriasis hører ind under såkaldte underprioritere patientkategorier sammen med psykiatrisk lidelse og ælde medicinske sygdomme.
Enhedslisten ønsker et øget fokus på de såkaldte underprioriterede patientgrupper.
Enhedslisten peger på ansættelse af flere hudlæger i hudafdelingen på Århus Universitetshospital.
Enhedslisten peger på en øget tværfaglige forskning og behandling.
Enhedslisten ønsker at National center for autoimmune sygdomme fortsætter som landscenter.