Sundhedsvæsenet og Århus Universitetshospital har ikke brug for redningskranse, men fast grund under fødderne

Årets forhandlingerne mellem Regeringen og Danske Regioner på 1.5 milliarder efterlader fortsat et underfinansieret samlet dansk sundhedsvæsen, selvom der er væsentlige forbedringer. Som hjælp til flytteudgifter får Århus Universitetshospital 100 millioner – en såkaldt redningskrans – , men kravet om en 8 % effektivisering fremover stå stadig tilbage for hospitalet.

Sundhedsøkonomer har gennem de sidste 10 år peget på underfinansieringen af sundhedsvæsenet.

Vive – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – har peget på behovet for 2 % stigning.

Danske Regioner har senest peget på et nødvendigt løft på 2 milliarder for at sikre ordentlige arbejdsvilkår og fortsat faglig udvikling i sundhedssektoren. Dette krav har Enhedslisten bakket fuldt og helt op om sammen med kravet om særskilte midler til psykiatrien.

Med afsæt i ovenstående har Enhedslisten i Danske Regioner valgt ikke at gå med i det endelige budgetforlig på trods af, at forliget også indeholder en række gode elementer.

Opgaven for Regionerne bliver nu at udmønte de 1.5 milliarder på tværs af de fem regioner. I Region Midtjylland står vi nu med udfordringen om at sikre det stærkest mulige sammenhængende sundhedsvæsen i Vestdanmark med Århus Universitetshospital i spidsen, med særlig fokus på faglighed og arbejdsmiljø for de ansatte. Enhedslisten, Region Midt vil aktiv gå ind i disse drøftelser.

Budgetforliget har ikke sikret fast grund under fødderne for vores fælles sundhedsvæsen. Vi befinder os stadig på gyngende grund. Det er derfor nødvendigt ved de kommende finanslovsforhandlinger på Christiansborg at kæmpe for et yderlig velfærdsløft, med speciel fokus på psykiatrien og arbejdsmiljøområdet i samarbejde med de faglige organisationer og patientforeninger.

Else Kayser
Regionsmedlem, Enhedslisten Region Midtjylland

Signe Lund Jensen
Regionsmedlem, Enhedslisten Region Midtjylland