Tag med Enhedslisten Midtjylland på Folkemøde

Regionsbestyrelsen har endnu engang besluttet at yde tilskud til deltagelse i årets folkemøde på Bornholm.
Vi ønsker, at også medlemmer fra Enhedslisten, Region Midtjylland, får mulighed for at opleve Folkemødet og indgå i arbejdet med at profilere Enhedslisten på Folkemødet.
Med afsæt i erfaringerne fra sidste år har vi valgt kun at bestille et sommerhus til 6 personer, der ligger 300 meter fra stranden. Det ligger i Hasle, 12 km fra Allinge. Huset indeholder 4 cykler, så man har mulighed for at cykle til Allinge eller tage den fælles bil.
Grundet Regionsbestyrelsens mindre økonomi er der kun afsat 5000 kroner til leje af sommerhus. Vi
kalkulerer derfor med en mindre egenbetaling på 500 kr. for at kunne deltage. Det går til at dække leje af
sommerhus og transport. I skal selv lægge bil til turen.
Man må selv eller i fællesskab sørge for egen fortæring. Der vil være morgenmad i teltet. Hver dag, når
teltet lukker, afholdes en opsamling af dagen og planlægning for næste dag.
Regionsbestyrelsen vil, når tilmeldingerne foreligger, foretage en prioritering af deltagerne i forhold til
geografi og alder.
Som deltager skal man være parat til at indgå i et aktivistfællesskab på Enhedslistens plads
sammen med øvrige aktivister, d.v.s slæbe vand, lave kaffe, stå i aktivistboden ect og være villige til at tage en ekstra vagt, hvis der skulle opstå problemer. Ligeledes skal man kunne hjælpe de bornholmske
kammerater med at sætte telt op tirsdag og tage telt ned søndag eftermiddag.
Der vil dog være tid til at komme rundt på Folkemødet.
Vi planlægger at tage over tirsdag morgen for at hjælpe med at rejse det fælles telt og indrette pladsen og tage hjem søndag aften.
Ansøgning om tilmelding skal ske til Mogens Lyngsdal på mail privat Privat@lyng-frue.dk.
Ansøgningsfristen er d. 1.5-2018
 Afgang fra Ystad er tirsdag 12.6-2018 kl. 12.30.
 Afgang fra et sted i Region Midtjylland ca. kl. 06. (afgangssted og tidspunkt aftales senere)
 Afgang fra Rønne søndag d. 17.6-2016 kl. 21.- hjemkomst ca 03.00 .