Udtalelse fra Enhedslisten Midtjyllands repræsentantskab

Hvis der er nogle, som tror, at politikerne er i gavehumør, fordi det er valgår, så kan de godt tro om. Efter mere end et år med Corona, hvor der er bevilget flere hundrede mia. i Coronastøtte til virksomheder, mener regeringen ikke, der er råd til at imødekomme Kommunernes Landsforening og Danske Regioners beskedne krav, som samlet set holder sig pænt under 10 mia.

I kommunerne er det især udfordringen med at finansiere udgifterne til det specialiserede socialområde, hvor man har oplevet en voldsomt stigning i både tilgang af borgere og udgifter. KL havde som det vigtigste krav i forhandlingerne 5,5 mia. over 3 år til det specialiserede socialområde, men det blev til et stort rundt nul. Kommunerne må bare spare på indsatsen til borgere med psykisk sygdom eller handicaps eller finde pengene et andet sted – f.eks. hos børnene eller de ældre! Man forstår handicaporganisationernes skuffelse og vrede, og vi finder det fuldt forståeligt, når formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen kalder det en fuckfinger til borgere med handicap.

Det stigende antal ældre – den demografiske udvikling – fordrer flere udgifter til sundhedsindsatser og pleje og burde alene udløse 2 mia. til kommunerne, men det samlede resultat landede på sølle 1,4 mia.

Et hospitalsvæsen, hvor personalet har ydet en kæmpeindsats under Coronaen og som kæmper med at indhente udsatte behandlinger, fik som tak en lang næse. DR havde beregnet, at der er behov for 2,1 mia. men det blev alene til 1,185 mia. Enhedslistens repræsentanter i henholdsvis KL og DR kunne ikke godkende aftalerne med de skuffende resultater. Der bliver ikke noget at prale af i efterårets valgkamp, tværtimod bliver det en kamp for at få budgetterne til at hænge sammen.

Enhedslisten Midtjylland
Repræsentantskabet den 13.06.21