Ulighedsskabende brugerbetaling på handicapområdet

Et markant brud med kompensationsprincippet i dansk handicappolitik


Af Jakob Sølvhøj, MF, handicapordfører

I de kommende uger skal folketinget behandle et lovforslag om en ny brugerbetalingsordning på handicapområdet. Mennesker med udviklingshæmning og andre betydelige funktionsnedsættelser kan fremover komme til at betale et femcifret beløb, hvis de har behov for socialpædagogisk ledsagelse for at komme på ferie.

Forslaget lanceres som en tilkøbsordning, men læser man forslaget, viser det sig, at det er ganske uklart, hvad det er man køber til. Socialministeren og det politiske flertal bag forslaget, har nemlig ikke ønsket at sikre målgruppen for tilkøbsordningen en minimumsrettighed til socialpædagogisk ledsagelse. Enhedslisten har i Folketinget fremlagt forslag om at en sådan lovsikret minimumsret, men det er blevet afvist af et politisk flertal.

Uden en fastlagt minimumsret bliver tilkøbsordningen reelt til en brugerbetalingsordning, hvor den enkelte borger kan komme til at betale tusindvis af kroner for at kunne holde en uges ferie uden for botilbuddet. Betalingen for en uge i sommerhus, der for andre kan beløbe sig til 5-6.000 kroner, kan for borgeren med et vidtgående handicap løbe op i 15-20.000 kroner eller mere. Hvor stort beløbet vil være anhænger af funktionsnedsættelsen. Er den så betydelig, at der er behov for to ledsagere, så er der nemlig også dobbelt betaling.

Forslaget om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse er et markant brud med kompensationsprincippet i dansk handicappolitik. Det vil føre til urimelig forskelsbehandling, hvor borgere med de mest vidtgående handicap vil få den største regning. Det er ulighedsskabende, fordi borgere med en lav førtidspension slet ikke vil kunne betale. Der er samtidig grund til at frygte, at nogle kommuner vil benytte en ændret lovgivning til at reducere serviceniveauet. En tilkøbsordning, der ganske vist vil give ekstra muligheder for nogle få, kan dermed føre til store forringelser for de mange.

Forhåbentlig vil det gå op for nogle af partierne bag lovforslaget, at de er kommet på et vildspor, der her og nu kan forringe vilkårene for mennesker med handicap, og som i et bare lidt længere perspektiv kan bane vej for en udbredelse af brugerbetaling på handicapområdet. Træk dog det forslag tilbage.