Urimelig behandling af produktionsskoleelever

At forringe vilkårene for produktionsskoleeleverne er hovedløst

Jakob02_400
Af Jakob Sølvhøj, MF, uddannelsesordfører

På den første dag i julemåneden behandler folketinget regeringens forslag om at sænke skoleydelsen til eleverne på landets produktionsskoler. Det er ikke ligefrem en kalendergave, der bliver uddelt, men derimod et drag over nakken til en gruppe unge, der for manges vedkommende har haft det vanskeligt med at finde vej til en ungdomsuddannelse.

Det virker helt hen i vejret, at det borgerlige flertal i finanslovsaftalen er nået frem til, at netop denne gruppe af unge skal rammes særlig hårdt af de økonomiske nedskæringer på uddannelsesområdet. Unge, der måske for første gang oplever uddannelse som noget positivt i kraft af produktionsskolernes særlige pædagogik og tilgang til eleverne, svigtes nu af uddannelsessystemet én gang til. Det økonomiske grundlag vil nemlig blive trukket væk under rigtig mange elever.

Lønnedgangen bliver afhængigt af alder og bopæl på mellem 24 og 60 %. Ifølge regeringen fordi der skal ske en harmonisering mellem produktionsskoleelevernes skoleydelse og andre unges SU. Sammenligningen holder bare ikke. Er man på SU, kan man have et fritidsjob og tage SU lån ved siden af, men produktionsskoleeleverne arbejder jo allerede, og de kan ikke optage SU lån. Dertil kommer, at eleverne på produktionsskolerne kan trækkes i skoleydelse ved fravær og i øvrigt kun har 5 uger ferie. Der er altså ikke tale om en harmonisering. Produktionsskoleeleverne stilles ringere end andre unge, og der er derfor risiko for, at elever kan blive så hårdt økonomisk presset, at de må droppe deres skoleforløb.

Kort og godt, det er en usympatisk og urimelig forringelse, der oven i købet kan have den effekt, at en del af de unge bremses i deres uddannelsesforløb. I en tid hvor alle taler om, hvor vigtigt det er, at alle unge får en ungdomsuddannelse, er aftalen om at forringe vilkårene for produktionsskoleeleverne fuldstændig hovedløs. Derfor V, K, LA og DF – besind jer dog og lav aftalen om!