Vedholdenhed belønnes!

Danske Regioner afholder idag generalforsamling – og 10 års fødselsdag

dr_10

Det har været 10 år, hvor der er sket store forbedringer på sundhedsområdet, men ansatte i sundhedsvæsnet har betalt en hård pris, ved at levere en formidabel indsats for at opfylde kravet om en årlig produktivitetsstigning på 2%. Det har vi i Enhedslisten påpeget alle de steder, vi har kunnet komme til det – ikke mindst her i regionen. Endelig lader det til, at der er lydhørhed blandt de øvrige regionsrådspolitikere og hos bestyrelsen i Danske Regioner.

Lene Fruelund (EL) holdt følgende indlæg i debatten om formandens beretning:

Vedholdenhed belønnes!

Enhedslisten har, i den udstrækning, vi har haft sæde i regionsrådene, talt dunder mod det evindelige krav om de årlige 2% effektivitetsstigning. Vi har været ret alene med den holdning i regionsrådene, men til gengæld har vi haft stor opbakning blandt vores sundhedsfaglige personale. For det er jo ikke sådan, at vi først har givet dem en el-cykel og derpå bedt dem om at køre både hurtigere og længere. Nej vi har bedt dem om at køre hurtigere og længere på den gamle cykel og samtidig opfordret dem til selv at opfinde en el-cykel.

Men efter i flere år at have afvist vores krav om aftaler uden 2% effektiviseringsforøgelse, var det en stor fornøjelse at læse formandskabets kronik om afskaffelse af kravet, og dejligt at høre det igen i formandens beretning. Bedre sent end aldrig.

Kravet har ført til stærkt forøget pres på personale – med risiko for forringelser af patientsikkerheden og forøget sygefravær hos personalet. Vi ser derfor frem til, at Bent og Jens nu giver den hele armen i forhandlingerne om regionernes økonomi. I har jo intet at tabe – igen af jer genopstiller – men I kan vinde respekt hos os og hos et presset personale, hvis det lykkes for jer, og det tror jeg, det gør – for I er jo dygtige og garvede forhandlere med stor vedholdenhed. Og vedholdenhed betaler sig.